relacja z forum
pokolenie Y
wydarzenia
1/3
Debata z udziałem publiczności

Jak wykorzystać potencjał miasta?
Współczesne przestrzenie dla jego rozwoju w przyszłości

Interesuje nas sposób myślenia o rozwoju miasta, szczególnie osób, które dzięki wiedzy i nabytemu doświadczeniu posiadają wysoki potencjał sprawstwa. Postrzeganie tego, co jest możliwe i wykonalne, nie tylko determinuje podejmowane obecnie decyzje, ale także określa wizję działań realizowanych w przyszłości. Subtelne gra...

wydarzenia
2/3
Konkurs na inicjatywy miejskie

Miasto dla mieszkańców – mieszkańcy dla miasta

Chcemy promować oddolne inicjatywy odpowiadające na realne potrzeby mieszkańców. Już teraz w miastach funkcjonuje wiele rozwiązań, które czynią nasze życie łatwiejszym i pozwalają na pozytywne doświadczanie miejsca, w którym żyjemy. Coraz więcej ambitnych projektów zmienia nasze szablonowe myślenie i zachowania. Zapraszamy organizacje społeczne, instytucje, firmy i mie...

wydarzenia
3/3
Wystawa - Frida Kahlo

 
Zarejestrowanych uczestników Forum, zapraszamy do udziału w wystawie twórczości Fridy Kahlo. Oprócz obrazów tej meksykańskiej artystki, wystawa będzie także poświęcona dziełom jej męża Diego Rivery, oraz pracom dwóch pochodzących z Polski, związanych z nimi artystek.

warsztaty
1/4
Warsztaty dla mieszkańców

Zaangażowanie społeczne, partycypacja i współkreacja w miastach

Uważamy, iż miasta przyszłości opierać się będą na zaangażowaniu społecznym, partycypacji i współkreacji. Interakcje społeczne umożliwiają realny wpływ mieszkańców na miasto i miasta na mieszkańców oraz tworzenie platform wspólnego projektowania i testowania w przestrzeni publicznej unikalnych, innowacyjnych rozwiązań, w które mogą włączyć się także startup...

warsztaty
2/4
Warsztaty dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Rozkołysać miasto

Zależy nam na tym, aby określić współczesną rolę, zakres działania oraz zasady współpracy w ramach samorządu oraz z mieszkańcami. Kreatywność, wyraźna wizja i sposób myślenia o rozwoju, wiedza i doświadczenie mają wpływ na kształtowanie wizerunku miasta i planowanie jego przyszłości. Na warsztatach będziemy dyskutować na temat funkcji, znaczenia i zadań wydziałów zajm...

warsztaty
3/4
Warsztaty dla sieci programu URBACT III

URBAN Networking

Miasta są istotnymi siłami napędowymi gospodarki, będąc zarówno miejscem spotkań, kreatywności i innowacji, jak i ośrodkiem usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy i świata. Wiele europejskich miast stoi przed wyzwaniem, w jaki sposób budować atrakcyjność miasta, by zatrzymać w nim i przyciągnąć młodych, zdolnych, kreatywnych...

warsztaty
4/4
Ukraiński potencjał

Warsztat 1: Krok po kroku do własnej firmy
Skoncentrujemy się na tym co trzeba zrobić, by założyć własną firmę. Przedstawione zostaną formalne i prawne uwarunkowania związane z rejestracją i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki.

Warsztat 2: Pomysł – biznes – innowacje: współpraca i wsparcie w działaniu
Będzie to prezentacja i wymiana doświadczeń z przedstawicielami:...

prelegentki i prelegenci

 
 
gen-y city
Kraje europejskie, jak i poszczególne regiony poszukują nowych metod zwiększenia swojej konkurencyjności i innowacyjności w ramach koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz sposobów na wsparcie nowych modeli biznesowych. W Poznaniu koncentruje się działalność w sektorach innowacyjnym i kreatywnym, co oznacza, iż wiele przedsiębiorstw skupia swoją działalność o wysokiej wartości dodanej. Coraz większą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się start-up’y. Mając to na względzie i biorąc pod uwagę trendy migracyjne w Poznaniu poszukuje się sposobów na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju życia osobistego i zawodowego tych młodych osób. By to osiągnąć, konieczne jest w pierwszej kolejności zdiagnozowanie potrzeb pokolenia Y, wypracowanie nowych kanałów skutecznego komunikowania się z nim i wypracowanie narzędzi, których wdrożenie...
miejsce Forum
Collegium Iuridicum Novum
budynek dydaktyczny
Wydział Prawa i Administracji UAM
al. Niepodległości 53 | Poznań
kontakt
Urząd Miasta Poznania
Wydział Rozwoju Miasta
plac Kolegiacki 17 | 61-841 Poznań

rom@um.poznan.pl
tel. +48 61 878 56 95
fax. +48 61 878 54 58