Ukrainian potential – workshop #4 and #5

Description in Ukrainian can be found here:

 

Workshop #4: Ukrainian potential – workshops for entrepreneurial young people from Ukraine 

Many Ukrainians live and work in Poznań and in our region, where they form the largest foreign population. Also, the citizens of Ukraine represent one third of foreigners studying here, the largest group of international students.

Keeping in mind the dynamic changes of the labour market as well as the new opportunity brought to the city by the people coming from Ukraine, we have decided to dedicate a special part of the Urban Development Forum to the entrepreneurship of the young people: their needs, opportunities to implement their own ideas and to overcome challenges they are facing.

The workshops will enable the participants to prepare for launching their own company,
to navigate through the labour market, to know where and how to seek a job, how to become an active inhabitant. Participants will also hear the success stories of people who got their innovative projects started. They will get to know how to give shape to their own business ideas, and first of all, they will learn which mistakes to avoid.

Workshop #5:The workshops were divided into two separate parallel sessions (to choose from) 

Session 1: Your company, step by step.

We focus on what is needed to be done to set up your own company. Formal and legal requirements, linked with registering and managing a self-employment and a company will be provided in this session.

Session 2: Idea – business – innovations: cooperation and support in action

This will be the presentation and exchange of experiences with representatives of: organisations supporting innovative enterprises, business incubators, as well as organisations cooperating with people from Ukraine in other areas. Participants of the workshops will get to know how to get involved in the city life. We will also look for solutions to everyday problems.

 

Participants: people from Ukraine – students, the working young, but also those who are planning to establish their own business and enter the Poznań labour market.

The workshops will be conducted in Polish with translation into Ukrainian language.

Both workshops are subject to registration. The number of participants is limited, and the entry will be granted on the basis of the order of submissions.

Registration for workshops.

 

ТРЕНІНГИ:

Український потенціалтренінги для молодих підприємливих людей з України

 

У Познані та в нашому регіоні живе і працює багато українців, які становлять найбільшу групу чужоземців. Українське походження також має найбільша кількість – 1/3 від усіх студентів із закордону, які навчаються у нас.

Беручи до уваги ринок праці, який динамічно змінюється, а також нову можливість, яку становлять для розвитку міста люди, що приїжджають з України, ми вирішили присвятити спеціальну частину Форуму Розвитку Міст підприємницькій діяльності молоді: їх потребам, здатності реалізовувати свої власні ідеї та виклики, які постають перед ними.

Завдяки тренінгам учасники знатимуть, як розпочати підготовку до заснування власного бізнесу, як знайти себе на ринку праці, де і як шукати роботу, як стати активним громадянином. Вони також дізнаються про історії успіху інших людей, які почали впроваджувати інноваційні проекти. Вони навчаться, як можна реалізувати свої власні бізнес-ідеї, і насамперед – яких помилок слід уникати.

Тренінги було поділено на дві окремі, паралельні секції (на вибір).

Секція 1: Крок за кроком до власної компанії

На ній ми сконцентруємося на тому, що потрібно зробити для того, щоб заснувати власну компанію. Будуть представлені формальні та юридичні умови, пов’язані з реєстрацією і веденням індивідуальної господарської діяльності та компанії.

Сесія 2: Ідея – бізнес – інновації: співробітництво і підтримка діяльності

Це буде презентація та обмін досвідом з представниками: організацій, які підтримують інноваційні підприємства, бізнес-інкубатори, а також організації, що також співпрацюють з представниками з України в інших сферах. Учасники тренінгу дізнаються, як брати участь у житті міста. Також ми спільно шукатимемо рішення, які дають відповідь на щоденні запитання.

Учасники: представники з України – студенти, працююча молодь, а також ті, хто планує розпочати власну справу та увійти на познанський ринок праці.

Робоча мова семінарів: польська з перекладом на українську.

На обидва тренінги обов’язкова попередня реєстрація. Кількість місць обмежена (20 місць на кожен тренінг), до уваги братиметься черговість реєстрації.

Реєстрація на тренінги.