Program
Pobierz program w wersji PL.

dzień I – 4 | 11 | 2020
BEZPIECZNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE
10.15 – 10.30
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 
10.30 – 11.00
Bezpieczne ulice w Norwegii
 
11.00 – 11.20
Zintegrowane podejście do miasta zaprojektowanego dla ludzi
 
11.20 – 11.50
mini debata: Jak zmienić miasto słuchając mieszkańców?
 
11.50 – 12.10
Ulice przyjazne dzieciom: jak wyglądają i dlaczego są ważne?
 
12.10 – 12.30
Szkolne ulice w Wiedniu
 
12.30 – 12.50
mini debata: W rozmowie o ulicach przyjaznych dzieciom w Wiedniu i na całym świecie
12.50 – 13.20
Hubert Barański & Paweł Silbert
mini debata
 
13.20 – 13.40
Playstreets w Berlinie – małe zmiany z dużym potencjałem
 
13.40 – 14.00
System monitorowania dużych skupisk ludzi w Amsterdamie
 
14.00 – 14.20
Pomoc miastom w walce z COVID dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie mobilności
 
14.20 – 14.40
Miasto bezpieczne, czyli jak tworzyć atrakcyjną, estetyczną, dostępną dla wszystkich przestrzeń miasta
 
14.40 – 15.00
MaaS4 –  bezpieczne ulice (@ Eindhoven)
 
15.00 – 15.20
Bezpieczne ulice z wykorzystaniem Big data
 
15.20 – 15.30
ZAKOŃCZENIE
 
 

dzień II – 5 | 11 | 2020
KOMPETENCJE XXI WIEKU
9.40 – 9.50
Powitanie uczestników
 
9.50 – 10.10
cd. bloku Bezpieczne ulice: Kolejne kroki w kierunku Wizji Zero: perspektywa UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 
10.10 – 10.50
Jak technologia pomogła Estonii znaleźć się na pierwszym miejscu rankingu PISA w Europie?
 
10.50 – 11.20
Subtelne umiejętności dla życzliwych miast
 
11.20 – 11.50
Fińskie doświadczenia edukacyjne
 
11.50 – 12.20
Cezary Mazurek & Adam Olszewski
Demokratyzacja transformacji miejskiej poprzez łączenie rzeczywistych i cyfrowych przestrzeni miejskich
 
12.20 – 12.50
Jutro należy do tych, którzy je tworzą
 
12.50 – 13.10
Insygnia przyszłości
 
13.10 – 13.40
mini debata: Czego i jak się uczyć, by budować w sobie i mieście kompetencję rezyliencji?
 
13.40 – 14.00
Projekt ReSpitalka
 
14.00 – 14.20
Alfabetyzm klimatyczny
 
14.20 – 14.30
ZAKOŃCZENIE