O forum

Potrzeba – początek nowych trendów?

A city is more than the sum of its buildings. […] it may also be only as resilient as its citizens” (Campanella and Godschalk, 2011)

Miasto to coś więcej niż budynki. […] jego odporność może zależeć od jego mieszkańców.” (Thomas J. Campanella and David R. Godschalk, 2011)

Rok 2022 to czas, w którym będziemy obserwować stopniowe wychodzenie światowej gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią. Które miasta najlepiej poradziły sobie z przetrwaniem i jakie czynniki sprawiały, że tkanka miejska funkcjonowała prawidłowo? Jaka była rola kapitału społecznego, siły lokalnej gospodarki, rozwiązań urbanistycznych i władz  samorządowych? Które rozwiązania, często wprowadzone ad hoc, sprawdziły się i z powodzeniem wpisały się w dalsze funkcjonowanie miast? Czy można je określić jako interesująca przesłanka rodzących się trendów rozwojowych zurbanizowanego świata? Na ile pandemia zmieniła, a na ile wzmocniła potrzebę wdrażania dyskutowanych od dawna narzędzi zrównoważonej urbanizacji?

Kryzys nie jest jedynie okresem ograniczenia aktywności społecznej i ekonomicznej. Wręcz przeciwnie – to często czas narodzin inicjatyw miejskich. Pandemia wymusiła na władzach miast przyspieszenie wdrażania różnego rodzaju innowacji i rozwiązań, między innymi w zakresie cyfryzacji, zagospodarowania przestrzennego i świadczenia usług publicznych. Uważniej spojrzeliśmy na kwestię ochrony środowiska. Drastycznie ograniczona mobilność sprawiła, że pandemia była swego rodzaju testem sił drzemiących wewnątrz miast, w ich zasobach niematerialnych, w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na ich terenie, ale przede wszystkim w ludziach. Wyzwoliła niejednokrotnie indywidualną kreatywność w obszarze zarabiania na życie, edukacji dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu i rozwoju wewnętrznego każdego z nas. Stanęliśmy w obliczu szybkiego przeorganizowania naszego życia, opartego dotychczas na bezpośrednich kontaktach. Większość z nas była zmuszona zrobić tzw. „stop klatkę” i zweryfikować kierunek, w którym podążamy. Czas pandemii zweryfikował także kompletność funkcjonalną okolic, w których mieszkamy i domostw, w których przebywamy. Był też okresem intensywnych, często innowacyjnych działań samopomocowych, w których internet i technologie mobilne odegrały niebagatelną rolę.

V edycja Forum będzie dla nas okazją do zaprezentowania najciekawszych i najbardziej wartościowych rozwiązań z zagranicy i kraju w obszarach:

I.                    „15-minutowe miasto”.

II.                  Technologiczne rozwiązania ułatwiające życie w mieście.

III.                Postwzrost w rzeczywistości.

IV.         Społeczność lokalna jako źródło odporności.

 

Do zobaczenia 13 i 14 października!