Program
 

dzień I – 13 | 10 | 2021

* godziny podane w czasie środkowo-europejskim (CEST)

moderatorka: Iwona Matuszczak-Szulc,
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania        
    

9.00 – 9.15
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 
9.15 – 10.45
Thomas Hermann, Zastępca Burmistrza Hanoweru
Chaim Broyde, Burmistrz Raanana
Timo Koivisto, Burmistrz Jyvaskyla
moderator/ka: Bogna Świątkowska
Debata Prezydentów: Skąd się bierze siła naszych miast? „Tętniące życiem, różnorodne, skondensowane miasta zawierają w sobie ziarna własnej odnowy” – Jane Jacobs, „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”
 
10.45 – 11.15
Diana Filippova, Doradczyni Mer Paryża
15-minutowe miasto
 
11.15 – 11.35
Pia Karlsson, Kierowniczka projektu Levande Stockholm
Levande Stockholm – letnie ulice i skwery w Sztokholmie
 
11.35 – 11.55
Xavi Matilla, Główny Architekt Miasta Barcelona
Superblock – transformacja przestrzeni publicznej w Barcelonie
 
11.55 – 12.15
Oberbillwerder – nowa dzielnica Hamburga
 
12.15 – 12.35
Tanja Oksa, Jyväskylä
Kangas – żyjąca struktura tworzona przez biznes i ludzi
 
12.35 – 12.45
Przerwa
 
 
12.45 – 13.45
Ricard Zapatero – Barcelona, David Boon – Bruksela, Tomasz Kobierski, Poznań.
moderatorka: Anna Wróblewska
Debata organizatorów targów z ośrodków europejskich: „Rezyliencyjne miasta -jak targi mogą wzmocnić miasta?”
 
13.45 – 14.00
Miasto otwarte na innowacje w erze transformacji cyfrowej
 
14.00 – 14.15
Dganit Ben-Yaacov, Dyrektorka ds. informatyki w Raananie
Raanana jako inteligentne miasto – proaktywne, a nie reaktywne
 
14.15 – 14.30
Sélène Tonon, Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes
Kreatywne wyjście poza mury muzeum
 
14.30 – 14.45
Jak dane przestrzenne wspierają projekty miasta i jego mieszkańców?
 
14.45 – 15.00
IoT w służbie miejskiej mobilności
 
15.00 – 15.15
Przestrzenie publiczne dla lokalnych społeczności
 
15.15 – 15.30
Przerwa
 
 
15.30 – 17.00
Aleksandra Wasilkowska
Debata: „Pragnąc inaczej. Samoograniczenie drogą do zrównoważenia w rozwoju miast?”
 
17.00 – 17.10
ZAKOŃCZENIE
 
 

dzień II – 14 | 10 | 2021

* godziny podane w czasie środkowo-europejskim (CEST)

moderatorzy: Iwona Matuszczak-Szulc,
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania & Artur Celiński, Magazyn Miasta       
    

9.00   –  9.10

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 
9.10 – 10.10
 
10.10 – 11.10
Kate Raworth, autorka książki „Ekonomia Obwarzanka” & Leonora Grcheva
Ekonomia obwarzanka – siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku
 
11.10 – 11.20
Przerwa
 
11.20 – 11.50
Ariel Modrzyk, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Społeczeństwo marnotrawców
 
11.50 – 12.20
Carolyn Steel, autorka książki „Sitopia”
Sitopia – jak jedzenie może ocalić świat
 
 
12.20 – 12.40
Ekonomia cyrkularna
 
12.40 – 13.00
Miejska cyrkularność
 
13.00 – 13.20
Cyrkularna podróż Lublany
13.20 – 13.40
Nieprzewidywalność i niezaprogramowanie – potencjałem dla rozwoju miast
 
13.40 – 14.50
 
14.50 – 15.00
ZAKOŃCZENIE