prelegentki i prelegenci

Cezary Brudka, Klaudia Chomiak i Adam Rozynkowski

Zwycięzcy projektu „Miasto w ruchu” wspólnej inicjatywy łączącej świat nauki, biznesu i samorząd wokół tematu przyszłości Poznania oraz logistyki miejskiej. Ich projekt zwrócił szczególną uwagę na dwoistość wyzwań wobec transportu w przyszłości, często konkurencyjnych wobec siebie przewozów osób i ładunków. Sformułowali oni bardzo ciekawą i atrakcyjną wizję przyszłego rozwoju Poznania dostarczając równocześnie konkretnych propozycji rozwiązań.

 

Juan Echevarria

Posiada doktorat z teletechniki, jest magistrem teletechniki (mikroelektroniki) na Uniwersytecie w Kantabrii. Uczestniczył w wielu projektach badawczo rozwojowych w sektorze publicznym związanych z czujnikami światłowodowymi i przez ponad 15 lat pracował w prywatnych przedsiębiorstwach. Opracowywał i zarządzał transportem, oprogramowaniem, GIS oraz projektami z zakresu elektroniki i telekomunikacji w firmie konsultingowej, a także projektami z zakresu elektroniki w firmie elektronicznej. Pracował nad komercjalizacją i negocjowaniem IP w CSIC, największej publicznej jednostce badawczo rozwojowej. W 2015 r. dołączył do Rady Miasta Santander jako inżynier ds. projektów, aby następnie zostać dyrektorem ds. innowacji technicznych. Pracuje na pół etatu jako wykładowca projektowania cyfrowego i automatyki na Uniwersytecie w Kantabrii

 

Marcin Foltyński

Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania oraz studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest w trakcie przygotowywania dysertacji na temat zarządzania informacją na potrzeby kształtowania przepływów towarów w miastach. Specjalizuje się w zakresie towarowej logistyki miejskiej, oceny i przebudowy miejskich systemów transportowych oraz zarządzania informacją w przepływach towarów.

 

Michał Gawryluk

Kierownik Działu Rozwoju Usług KEP, Poczta Polska. Manager zarządzający zespołem odpowiedzialnym za rozwój produktów KEP w obszarze Klienta biznesowego i indywidualnego. Absolwent m.in. Politechniki Białostockiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze logistyki przesyłek w tym 6 letnie doświadczenie w kreowaniu produktów KEP. Projektował i wdrażał rozwiązania związane z rozwojem oferty przesyłek kurierskich, opcję ubezpieczenia przesyłek, aplikację mobilną i usługi dedykowane branży eCommerce. Dodatkowo uczestniczy w tworzeniu indywidualnych procesów i warunków współpracy z kluczowymi Klientami Poczty Polskiej.

 

Jacek Goc

Profesor nadzw. dr hab. Jacek Goc pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej od 2012 r. Jest absolwentem fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Odbył półtoraroczny staż naukowy w NAIR w Japonii i MSU w USA. Prowadzi badania naukowe w specjalności Bioelektronika Molekularna. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych. Dzięki ścisłej współpracy z dużymi firmami Wielkopolski doprowadził do utworzenia innowacyjnej formy Studiów Dualnych na trzech kierunkach. Uczestniczył w procesie uruchomienia pięciu nowych kierunków studiów technicznych i wprowadził System Kształcenia Projektowego. Jest aktywnym członkiem ponad 20 komitetów, organizacji naukowych i społecznych.

 

Birgit Hendriks

W 2008 r. Birgit Hendriks była współtwórcą NGO Eco2city. Celem NGO Eco2city jest redukcja ruchu towarowego w miastach dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych koncepcji oraz stworzeniu niezależnego europejskiego zespołu współpracujących ze sobą Inteligentnych Węzłów Miejskiego Transportu Towarów (Smart City Freigh). Eco2city pracuje nad tym projektem w wielu miastach zarówno w kraju jak i w innych europejskich miastach, przede wszystkim szkoląc lokalne zespoły w zakresie tworzenia Węzłów. Birgit opracowała Dutch Binnenstadservice, koncepcję Obiegu Towarów (Freight Circle – dystrybucja w sąsiedztwie połączona z górnictwem miejskim), koncepcję Inteligentnych Węzłów Miejskiego Transportu Towarów, a także koncepcję optymalizacji logistyki miejskiej „Triple X – Triple P”.

 

Hubert Igliński

Adiunkt w Katedrze Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykładający na studiach I i II stopnia, a także podyplomowych i MBA. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, aktywny w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Realizował liczne ekspertyzy gospodarcze m.in. dla Volkswagen Poznań oraz dla samorządów lokalnych, w tym również dla Miasta Poznań. Specjalizuje się w transporcie niskoemisyjnym, logistyce miejskiej i autonomizacji transportu.

 

Jacek Jaśkowiak

Od 2014 r. Prezydent Miasta Poznania. Społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Stypendysta GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. W zarządzaniu miastem duży nacisk kładzie na wdrażanie założeń zrównoważonego transportu, usprawnianie procesów inwestycyjnych, kulturę dostępną, politykę mieszkaniową i senioralną oraz rewitalizację centrum.

 

Jakub Kaczmarski

Engineering Director w Allegro.pl, odpowiedzialny za obszar produktowy Logistyka i Dostawy na platformie Allegro, w tym także za system ERP (Microsoft DAX) oraz za obszar produktowy Finanse – w Allegro.pl od 2013 roku – zarządza ponad 100 inżynierów w Poznaniu i Warszawie. Były programista Java i certyfikowany administrator bazy danych Oracle. Wcześniej szef Działu Rozwoju Oprogramowania w Gazeta.pl (Agora). Prywatnie wielki fan koszykówki.

 

Maciej Kautz

Prezenter TV i radia, konferansjer, producent. Związany z Polskim Radiem oraz telewizją w Poznaniu. Jest pomysłodawcą i autorem wielu programów, w tym anglojęzycznego talk-show „International Poznan” i prawniczego „Rozprawa”. Przeprowadził wywiady m.in. z Janem Kulczykiem, Jerzym Stuhrem i Janem AP Kaczmarkiem. Studiował na Appalachian State University w Północnej Karolinie i Uniwersytecie Antwerpii. Ukończył aplikację radcowską, a w marcu 2018 r. zdał egzamin zawodowy.

 

Arkadiusz Kawa

Dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP, pracownik Katedry Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji popularyzatorskich oraz naukowych. Realizował liczne projekty i ekspertyzy dla takich organizacji i firm, jak: GS1, Merlin.pl, Poczta Polska, Volkswagen Poznań, Pepco, NaviExpert. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – TRANS) oraz członek Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Ekspert naukowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

Emil Konrad

Przedsiębiorca i ojciec dwóch wspaniałych córek. Doświadczony menedżer w zakresie zarządzania sprzedażą i strategii biznesowej. Profesjonalny menedżer produktu z wiedzą z zakresu szeroko pojętego biznesu, w tym: zarządzania, marketingu i pokrewnych usług wsparcia. Od 2015 roku współtwórca firmy Papukurier Sp. z o.o.

 

Filip Kot

Przedsiębiorca, który zamienił rozmyślania nad rozwiązywaniem problemów rynku na realne działania zakładając PickPack – firmę kurierską spełniającą oczekiwania klientów na miarę XXI wieku. Absolwent warszawskiego SGH od samego początku edukacji rozwijał swoją pasję związaną z automatyzacją procesów oraz implementacją sztucznej inteligencji.

 

Stanisław Krzyżaniak

Dr inż. Stanisław Krzyżaniak pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu jako z-ca Dyrektora ds. Badań. Obecnie, czasowo pełni obowiązki Dyrektora. Jednocześnie pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki. Jest autorem bądź współautorem ok. 50 artykułów w zakresie logistyki, głównie dotyczących zarządzania zapasami. Dr inż. Krzyżaniak jest członkiem zarządów: Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Europejskiej Rady ds. Certyfikacji w Logistyce. Był organizatorem systemu certyfikacji logistyków w Polsce.

 

 

Cezary Mazurek

Z-ca Pełnomocnika ds. Technologii Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od ponad 20 lat zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i rozwój usług dla społeczeństwa informacyjnego. Do największych wdrożeń, którymi kierował należą: Miejski Informator Multimedialny o Poznaniu, system bibliotek cyfrowych dLibra, system rekrutacji NABÓR, telewizja naukowa PLATON TV. Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL. Autor ponad 100 publikacji.

ABSTRACT:

Rozwój inteligentnego miasta z wykorzystaniem podejścia Citizen Science

 

Rozwój nowoczesnych miast jest w ostatnich latach silnie uzależniony od potencjału zaawansowanych technologii jakim one dysponują, w szczególności od Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technology). W ostatnich latach stanowią one czynnik kluczowy dla rozwoju wielu dziedzin życia, m.in. nauki, zdrowia, edukacji, przemysłu i gospodarki.  Technologie te przeniknęły jednocześnie do codziennego życia społeczeństwa asymilując się w wielu obszarach aktywności człowieka i wzajemnej komunikacji.  Wszechobecny Internet wraz z dynamicznie rozwijającymi się technologiami, np. Internet Rzeczy, sieci 5G, Chmury Obliczeniowe, Big Data, Uczenie Maszynowe i Sztuczna inteligencja, Zaawansowana Wizualizacja, umożliwia budowanie inteligentnych przestrzeni, w których świat realny przenika się z wirtualnym tworząc  swoisty ekosystem cyfrowego społeczeństwa.

W prezentacji przedstawiono znaczenie tych technologii dla zbudowania jednej z takich przestrzeni – Smart City. Zdaniem autorów podstawowym warunkiem udanego wdrożenia tych rozwiązań będzie zaangażowanie społeczeństwa (mieszkańców), które może się przejawiać w następujących formach: udział w rozwoju nowoczesnych technologii i ich zastosowań w tzw. Żywych Laboratoriach (ang. Living Labs), budowaniu i testowaniu prototypów nowych aplikacji, tworzenie wirtualnych społeczności innowatorów społeczeństwa cyfrowego, wykorzystanie cyfrowych zasobów do kształtowania świadomości historycznej, crowdsourcing, crowdfunding itp.

 

Sylwia Mikołajczak

Sylwia Mikołajczak doświadczenie zawodowe od szesnastu lat koncentruje na tematach związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych i regionalnych. Wsparte międzynarodowymi doświadczeniami, konkretne obszary zainteresowań i praktyki zawodowej obejmują planowanie przestrzenne, zarządzanie miastem, współpracę lokalną, rozwój strategiczny i gospodarczy. Od ponad dwunastu lat współpracuje z holenderskimi partnerami przy projektach z zakresu zintegrowanego rozwoju i gospodarki wodnej. Bierze udział
w realizacji holenderskich programów rządowych i aktywnie współpracuje z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce. Ostatnio zaangażowana
w projekty na Litwie.

 

Jens Ocksen

Członek Kierownictwa Marki Volkswagen Samochody Użytkowe, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań, od trzydziestu lat związany z koncernem VW. W latach 2012-2014 Członek Zarządu Marki Volkswagen Samochody Użytkowe ds. Produkcji oraz Logistyki. Absolwent Wyższej Szkoły Zawodowej w Hanowerze na kierunku Technologia Produkcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. przy produkcji Transportera T4 w Hanowerze, jak również podczas wielu projektów oraz kontraktów zagranicznych, m.in. w Tajpej.

 

Aneta Ogrodniczek

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zarzadzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju firm oraz restrukturyzacji. Posiada doświadczenie poparte sukcesami m.in. w tworzeniu firmy od wizji do ekspansji, prowadzeniu kompleksowych projektów IT do zarządzania przedsiębiorstwem, tworzeniu struktur sprzedaży, audycie wewnętrznym i reorganizacji. Jest współtwórcą i Prezesem Zarządu firmy Easyshare, która realizuje projekt miejskiego wynajmu samochodów na minuty.

 

Rüdiger Prang

Od 2017 r. kierownik projektu w Volkswagen Nutzfahrzeuge w ramach inicjatywy projektowej “Logistyka miejska Hannover“, odpowiedzialny za ocenę nowych rozwiązań transportowych na obszarach miejskich.
Rozpoczął pracę w 1992 r. w Volkswagen AG Group Research i kontynuował ją w firmie w wielu działach, pełniąc liczne obowiązki, tj. systemy bezpieczeństwa pasażerów w VW, elektryka/elektronika w Škoda Auto i koncepcje pojazdów użytkowych w VW Nutzfahrzeuge.
Posiada dyplom inżyniera elektryka Dipl.-Ing. Technische Universität Braunschweig.

 

Zuzanna Skalska

Urodzona w Polsce, od 26 lat mieszka w Holandii. Skalska ma 20 lat kariery zawodowej m.in. w Philips Design i w studiu projektowym VanBerlo. Od 2007 roku jest właścicielką 360Inspiration, marki specjalizującej się w analizie trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, designu i rozwoju biznesu. Od 2003 roku jest w organizacji Dutch Design Week w Eindhoven. Jest wykładowcą na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven i na Parsons School of Design w Nowym Jorku. Skalska jest współzałożycielką School of Form (SOF) w Poznaniu.

ABSTRACT:

Zarządzanie w płynnej nowoczesności

Płynna nowoczesność to diagnoza naszych czasów według Zygmunta Baumana, jednego z najwybitniejszych polskich socjologów. To świat przepełniony niepewnością, w którym coraz bardziej skraca się horyzont trwania wszelkich instytucji, a dogmaty obowiązują wyłącznie do ich niechybnego odwołania. Zarządzanie i socjologia to nauki tak blisko spokrewnione, że tylko kaprys historii odpowiada za ich rozdzielenie. Obie próbują zrozumieć zachowanie ludzi jako istot społecznych, obie próbują odnaleźć sposoby na trapiące naszą codzienność bolączki, nawet jeśli używają w tym celu nieco innego języka. W niniejszej prezentacji, opierając się na dorobku socjologicznym Zygmunta Baumana i badaniach z dziedziny nauk o zarządzani, spróbuję odpowiedzieć na pytane jak budować trwałe i zrównoważone struktury organizacyjne w czasach niepewności i czym można by zastąpić coraz wyraźniej niewydolne tradycyjne modele zarządzania organizacjami.

 

 

Maciej Starzyk

Menedżer w dziale doradztwa strategicznego PwC w Polsce posiadający ponad 10 lat doświadczenia, skoncentrowany na tematyce strategii biznesowych, poprawy wyników, transformacji przedsiębiorstw oraz innowacji, w różnych branżach w tym w obszarach transportu i logistyki, sprzedaży, produkcji, biznesów online oraz technologicznych. Magister Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca tematyki strategii w gospodarkach wschodzących na Collegium Civitas, obserwujący trendy, które zmieniają przyszłość branż.

 

Maciej Stroiński

Z-ca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wiceprzewodniczący Konsorcjum PIONIER i Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Inicjator powstania szerokopasmowej ogólnopolskiej sieci naukowej PIONIER. Uczestnik wielu projektów krajowych i europejskich. Autor ponad 200 publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach.

ABSTRACT:

Rozwój inteligentnego miasta z wykorzystaniem podejścia Citizen Science

Rozwój nowoczesnych miast jest w ostatnich latach silnie uzależniony od potencjału zaawansowanych technologii jakim one dysponują, w szczególności od Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technology). W ostatnich latach stanowią one czynnik kluczowy dla rozwoju wielu dziedzin życia, m.in. nauki, zdrowia, edukacji, przemysłu i gospodarki.  Technologie te przeniknęły jednocześnie do codziennego życia społeczeństwa asymilując się w wielu obszarach aktywności człowieka i wzajemnej komunikacji.  Wszechobecny Internet wraz z dynamicznie rozwijającymi się technologiami, np. Internet Rzeczy, sieci 5G, Chmury Obliczeniowe, Big Data, Uczenie Maszynowe i Sztuczna inteligencja, Zaawansowana Wizualizacja, umożliwia budowanie inteligentnych przestrzeni, w których świat realny przenika się z wirtualnym tworząc  swoisty ekosystem cyfrowego społeczeństwa.

W prezentacji przedstawiono znaczenie tych technologii dla zbudowania jednej z takich przestrzeni – Smart City. Zdaniem autorów podstawowym warunkiem udanego wdrożenia tych rozwiązań będzie zaangażowanie społeczeństwa (mieszkańców), które może się przejawiać w następujących formach: udział w rozwoju nowoczesnych technologii i ich zastosowań w tzw. Żywych Laboratoriach (ang. Living Labs), budowaniu i testowaniu prototypów nowych aplikacji, tworzenie wirtualnych społeczności innowatorów społeczeństwa cyfrowego, wykorzystanie cyfrowych zasobów do kształtowania świadomości historycznej, crowdsourcing, crowdfunding itp.

 

 

Maciej Żukowski

Ur. 22 listopada 1959 r. w Poznaniu. W roku 1983 ukończył studia na kierunku Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując medal Summa Cum Laude.
W roku 1991 został doktorem ekonomii, w roku 1998 doktorem habilitowanym, a w roku 2007 profesorem nauk ekonomicznych.Od roku 1983 zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.
Od roku 2008 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1 września 2016 roku rektor tej uczelni.
Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.