O forum – zapowiedź

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

miasto to ludzie, przestrzeń i wszelkie interakcje, których skutkiem są nieustanne zmiany. Dobrze, jeśli te zmiany prowadzą do podniesienia jakości życia mieszkańców. „Miasto dla ludzi” to miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, zawodu
i pochodzenia. Świadomość procesów i ich zmian w przestrzeni miejskiej, obserwacja i badanie wpływu wywieranego przez nie na otoczenie oraz umiejętne nimi stymulowanie to wyzwania logistyki miejskiej. Współczesne miasto to złożony system logistyczny. Uświadomienie sobie jego złożoności, poznanie zasad jego funkcjonowania oraz dogłębną analizę stawiamy sobie za cel jako obywatele miasta, naukowcy, przedsiębiorcy i zarządzający przestrzenią miejską.

Każdy z nas chciałby żyć w mieście idealnym. Jak sprawić, aby zachodzące w nim procesy były przede wszystkim użyteczne, a nie uciążliwe dla mieszkańców oraz jak najbardziej wydajne dla całego miejskiego organizmu? Zmiany wprowadzajmy małymi krokami. Na początek przyjrzyjmy się i zdefiniujmy, co nie funkcjonuje w ruchu miejskim idealnie. Jak zmniejszyć korki w mieście? Jak sprawić, by powietrze w nim było czystsze? Jak efektywnie sterować ruchem dla korzyści wszystkich jego uczestników? Pomiędzy stanem TU i TERAZ, a IDEAŁEM jest droga poszukiwań, którą trzeba przebyć. Do tej podróży chcielibyśmy zaprosić uczestników konferencji, aby wspólnie znaleźć rozwiązania dla mobilnego miasta. Zanim rzeczywistość nałoży na nas ograniczenia, zapoczątkujmy zmianę – poprzez wymianę doświadczeń, definiowanie potrzeb oraz koncypowanie rozwiązań. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje.

Tegoroczna konferencja jest wspólną inicjatywą Miasta Poznań oraz Volkswagen Poznań, który w jubileuszowym roku swojego 25-lecia obecności w mieście chciałby w ten sposób podkreślić ważkość logistyki miejskiej, jak i również konieczność wspólnego działania świata biznesu, samorządu i nauki w tak słusznej sprawie.

Stańmy się – jako Poznań – nowoczesnym i prężnym ośrodkiem rozwoju logistyki miejskiej. Miejscem, w którym dostrzega się wagę tematu. „Odwiedźmy” wspólnie miejsca, gdzie funkcjonują dobre praktyki. Przyjrzyjmy się światowym trendom społecznym
i technologicznym. Uczmy się od siebie nawzajem, różnorodność traktując jako potencjał. Posłuchajmy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem oraz młodszych specjalistów, dopiero rozkwitających. Inspirujmy się wzajemnie, by podjąć wspólne działania.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Jens Ocksen
Prezes Volkswagen Poznań sp. z. o.o.