Program

dzień I – 12 | 09 | 2018

Prowadzenie konferencji
8.30 – 9.15
Rejestracja gości
9.15 – 9.45
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Organizatorzy
Jacek Jaśkowiak | Prezydent Miasta Poznania
Jens Ocksen | Prezes Volkswagen Poznań
Partnerzy konferencji
prof. dr hab. Maciej Żukowski | Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP | Prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej
dr inż. Stanisław Krzyżaniak, prof. ILiM | p.o. Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania
9.45 – 10.05
Jens Ocksen | Prezes Volkswagen Poznań
Przemówienie
10.05 – 10.20
Violetta Wabińska-Chmielewska | Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania
Przemówienie
10.20 – 10.45
Birgit Hendriks | Eco2City
Binnenstadservice – usługa logistyczna w Holandii
10.45 – 11.10
Trendbook Logistyki miejskiej
11.10 – 11.35
przerwa kawowa
11.35 – 12.00
Jakub Kaczmarski | Allegro.pl
E-commerce w obszarach miejskich – problemy i wyzwania dostaw na Allegro.pl
12.00 – 12.25
Emil Konrad | Papukurier
Prognozowanie ilości zleceń, a zapotrzebowanie na kierowców
12.25 – 12.35
Ekonomia współdzielenia – wprowadzenie do debaty
12.35 – 13.35
DEBATA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP oraz dr Hubert Igliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13.35 – 14.25
lunch
14.25 – 14.50
Klaudia Chomiak, Adam Rozynkowski | studenci UEP, laureaci konkursu Miasto w ruchu „Zintegrowany system transportu towarów i ludzi”
14.50 – 15.15
Juan Echevarria Cuenca | Santander City Council/University of Cantabria
Santander Smart City: od utopii do realności
15.15 – 15.30
dr inż. Maciej Stroiński | Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Open Smart City – Infrastruktura Otwartych Innowacji Społecznych
15.30 – 15.55
Rüdiger Prang | Volkswagen Nutzfahrzeuge
Projekt „Logistyka miejska” w mieście Hanower – współpraca samorządu, biznesu i nauki
15.55 – 16.20
przerwa kawowa
16.20 – 16.45
Sylwia Mikołajczak | Collegium Da Vinci
Logistyka w obliczu transformacji miasta
16.45 – 17.10
Filip Kot | PickPack
AI (Centric) Logistyka w procesach dostaw tego samego dnia
17.10 – 17.50
„Post-creative city”. Miasto po przemyśle kreatywnym
17.50
Zakończenie

dzień II – 13 | 09 | 2018

9.00 – 9.30
Rejestracja gości
9.30 – 11.30
WARSZTAT #1
Organizator: Volkswagen Poznań sp. z o.o.
WARSZTAT #2
Organizator: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania
WARSZTAT #3
Organizator: Politechnika Poznańska

Prowadzący warsztat: prof. dr inż Marek Fertsch, dr inż Agnieszka Stachowiak, mgr inż. Hubert Wojciechowski

  • Wprowadzenie
  • Miasto jako system
  • Istota metodyki myślenia sieciowego
  • Zapotrzebowanie na elementy infrastruktury miasta
  • Jak uspokoić ruch w historycznych dzielnicach Poznania?
  • Charakterystyka Poznania jako systemu
  • Identyfikacja czynników kształtujących system miasta
11.30 – 11.45
przerwa kawowa
11.45 – 12.45
WARSZTAT #1 – kontynuacja
WARSZTAT #2 – kontynuacja
WARSZTAT #3 – kontynuacja
  • Prezentacja wyników ankiety i osadzenie ich w metodyce myślenia sieciowego
  • Istota podejścia „urban dynamics”
  • Istniejące rozwiązania wspomagające zarządzanie infrastrukturą miasta (dot. organizacji przepływów fizycznych i informacji bieżącej)
12.45 – 13.15
Podsumowanie wyników w grupach
13.15
lunch