prelegentki i prelegenci

Barbara Adamska

bio

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki, inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej. Założycielka ADM Poland (usługi doradcze na polskim rynku OZE). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, specjalizacja: Finanse i Bankowość, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Specjalista w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki, zarówno w zakresie modelowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak też innowacyjnych produktów. Doradca w zakresie rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią elektryczną. Autorka strategii budowy lokalnych obszarów bilansowania dla 4 klastrów energii: Karkonoskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Wszystkie cztery klastry w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energii uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, w tym trzy z nich Certyfikat z Wyróżnieniem.

 

Alessandro Apicella

bioabstrakt
Absolwent Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie oraz programu MBA na Hult International Business School w Dubaju i Szanghaju, ze specjalizacją w zakresie międzynarodowej działalności gospodarczej. Pracował i mieszkał w wielu krajach, w tym w USA, ZEA, Chinach i państwach europejskich, zyskując doświadczenie w różnych kulturach i środowiskach pracy. Znaczna część tego doświadczenia obejmuje współpracę ze startupami i dużymi przedsiębiorstwami w zakresie budowania nowych firm od podstaw. Zarządzanie dynamicznymi krzywymi wzrostu w takich inicjatywach obejmowało tworzenie nowych procesów, budowanie nowej infrastruktury i powoływanie i budowę zespołów. Obecnie rozwija i zarządza rynkami międzynarodowymi dla Municipia Spa of Engineering Group, największego lidera włoskiego sektora IT w zakresie transformacji cyfrowej. Jego pasją są podróże, technologie, tworzenie więzi międzyludzkich, a przede wszystkim wszystkie rozwiązania i modele biznesowe pozwalające sprostać wyzwaniom współczesności.
Współczesne miasta mierzą się z rosnącym zapotrzebowaniem na przestrzeń dla nowych rozwiązań służących obsłudze ruchu drogowego, takich jak miejsca parkingowe, budowa infrastruktury i dróg. Te elementy wpływają na poziom zanieczyszczenia środowiska oraz mają nierozerwalny związek z poczuciem dyskomfortu mieszkańców. Innowacyjne zarządzanie ruchem miejskim, wykorzystujące potencjał nowoczesnych technologii oraz rozwiązań stosowanych w modelach biznesowych, ma pomóc w walce o poprawę jakości współczesnego środowiska miejskiego.
 

Michał Dziennik

bioabstrakt
Kierownik Wydziału Inżynierii i Innowacji, Veolia Energia Poznań S.A. W branży ciepłowniczej pracuje od 30 lat, kierował wieloma wdrożonymi już projektami, między innymi związanymi z siecią przesyłową w Poznaniu, odnawialnymi źródłami energii oraz  odzyskiem ciepła z procesów przemysłowych.
W prezentacji krótko przedstawię założenia pakietu zimowego UE, ideę wprowadzania sieci 4G w ciepłownictwie i związane z tym korzyści oraz propozycje działań, które umożliwiają wdrożenie rozwiązań 4G w istniejącym poznańskim systemie sieciowym wysokoparametrowym.
 

Maciej Frąckowiak

bio

Socjolog, doktor nauk społecznych, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. raportu Architektem się bywa, przygotowanego wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na zlecenie BAIPP m.st. Warszawa. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną, a także debatę na jej temat. W latach 2016-2018 członek zespołu koordynującego program Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Wykładowca School of Form.

 

Michał Głowacki

bio

Konsultant Metaphor Business Partner. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej, bankowej i fashion – od poziomu specjalisty do zarządu firmy. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w międzynarodowych korporacjach. Współautor strategii rozwoju marek Skoda, Seat, Audi, VW oraz Hyundai na rynku polskim oraz fuzji największych motoryzacyjnych firm w Polsce – Skoda Auto Polska oraz Kulczyk Tradex. Wspierał rozwój oferty VW Banku na lokalnym rynku. Odpowiedzialny za digitalizację marki Skoda. Przez ostatnie lata odpowiadał za projektowanie i wdrożenia systemów ofertowania klientów oraz automatyzację zbierania danych osobowych dla grupy VW (VW Group oraz VW Finansials) oraz grupy Hyundai. Realizował liczne projekty dla branży bankowej, edukacyjnej, samorządowej oraz lotniczej, do której mu bardzo blisko z powodu zainteresowań. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS „Lider zmian w mieście” oraz „Zarządzanie innowacją – design mangament”.

 

Jakub Głuchowski

bioabstrakt

Student V roku Elektrotechniki oraz absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Energetyka na Politechnice Poznańskiej. Prezes koła akademickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Poznańskiej. Organizator dwóch edycji Poznańskiego Dnia Elektryka i prelegent panelu dyskusyjnego „Klastry energii – energetyka rozproszona” (Krakowskie Dni Elektryka 2019) i VI Konferencji Naukowej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska”. Swoją wiedzę na temat klastrów energii zaczął poszerzać w trakcie realizacji pracy inżynierskiej, w której badał możliwości przyłączenia magazynów energii w celu bilansowania klastrów energii. Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. W wolnych chwilach rozwija swoje pasje, do których należą sport, motoryzacja oraz nowinki techniczne.

W swojej prezentacji przedstawię aspekty wykorzystywania magazynów energii w celu zbilansowania klastrów energii i omówię definicje klastra energii oraz magazynów energii. Wśród technologii gromadzenia energii szerzej zostałnie omówiona biogazownia rolnicza. Słuszność idei bilansowania klastrów opieram o analizę jednego z istniejących klastrów wraz z symulacją dołączenia biogazowni rolniczej.

 

Paweł Grobelny

bioabstrakt

Projektant, wykładowca, specjalista w zakresie projektowania przestrzeni publicznej. Stypendysta Rządu Francuskiego w Paryżu, Casa de Velazquez – Academie de France w Madrycie oraz Residency Unlimited w Nowym Jorku. Jego realizacje znajdują się w przestrzeniach publicznych takich miast jak Paryż, Bruksela, Strasburg i Szanghaj. Laureat wielu międzynarodowych nagród m.in. „Rado Star France – Prix du Public” przyznanej podczas Paryskiego Tygodnia Designu. Dwukrotny laureat ogólnopolskiej nagrody „Polska Architektura XXL” w kategorii „Polski Krajobraz”. Kurator kilkudziesięciu wystaw poświęconych projektowaniu, w szczególności przestrzeni publicznej i projektowaniu zrównoważonemu, prezentowanych m.in. w Centrum Architektury w Paryżu, Muzeum Designu w Helsinkach, Centrum Architektury w Tuluzie i Korea Foundation w Seulu. Prowadzi pracownię projektowania na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na przykładzie zrealizowanych projektów i projektów w trakcie realizacji postawię pytanie czy współczesne miasta potrzebują wyłącznie rozwiązań opartych na nowych technologiach. Czy współczesny powrót do rzemiosła w odniesieniu do produktów można bezpośrednio odnieść do poszukiwania przez samych mieszkańców tzw. „przestrzeni analogowych”. Prezentacja oparta zostanie także na znaczeniu projektowania dla kontekstu historycznego, przestrzennego, a przede wszystkim społecznego.
 

Gerhard Hartmann

bioabstrakt

Urodzony 6.02.1966 r. w Wiedniu. Żonaty, dwie córki. Hobby: rodzina i golf. W Urzędzie Miasta Wiedeń od 1.04.1986 r. Działał w następujących obszarach: od pracy zmianowej w pracy operacyjnej (VAX-VMS i PDP), przez zarządzanie operacyjne Unix, aż po usługi internetowe i intranetowe. Od 2000 r. związany z różnymi projektami w e-administracji, od 2012 r. w środowisku Smart City, a od 2011 r. w Biurze Głównym Danych Open Government Data. Jest odpowiedzialny za liczne projekty polegające na współpracy i obsłudze DACHLI OGD oraz działań OGD Austria. W IT koordynuje unijny projekt Smarter Together oraz wynikową platformę danych opartą na FiWare.

„Open Data w Wiedniu, Austrii… i poza nimi.”

W mojej prezentacji poruszę kwestię pierwszego przejścia do Open Data w ujęciu ogólnym. Jakie są jego najważniejsze elementy? Ponadto zaprezentuję przegląd działań Open Data w Wiedniu i w Austrii. Na koniec omówię osadzenie działań Open Data w kontekście europejskim oraz przedstawię sukcesy jakie Open Data odniosło w Wiedniu.

 

Jacek Jaśkowiak

bio
Prezydent Miasta Poznania, społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Od kilku lat członek Platformy Obywatelskiej a od 2015 roku – prezydent Miasta Poznania. W roku 2018 został wybrany na drugą kadencję, uzyskując w wyborach blisko 56% głosów. Jako prezydent Poznania stara się zmieniać miasto w taki sposób, by było dla mieszkańców jak najlepszym miejscem do życia. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Był stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. w firmach handlowych. Pracował m.in. dla dra Jana Kulczyka w Kulczyk Tradex. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce. Odkąd został prezydentem, w Poznaniu zachodzą znaczące zmiany. Miasto dynamicznie się rozwija, co doceniają zarówno mieszkańcy, jak i eksperci. Kierunek działań został jasno określony, a ich celem jest to, by Poznań stał się miastem przyjaznym do życia dla każdego, tolerancyjnym i otwartym na różnorodność.
 

Piotr Juskowiak

bio

Doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, tłumacz (m.in. prac M. Hardta, A. Negriego, A. Merrifielda, G. Standinga, J. Warufakisa). Jego zainteresowania badawcze obejmują: krytyczne studia miejskie; miejską ekonomię kultury; społeczno-polityczne aspekty sztuki współczesnej; procesy ekonomicznej restrukturyzacji miast postsocjalistycznych; kulturowe aspekty neoliberalizmu. Autor książki Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym (2015) i współredaktor antologii Ekologie (2014; razem z Aleksandrą Jach i Agnieszką Kowalczyk).

 

Katarzyna Kierzek-Koperska

bio

W 2002r. ukończyła studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość. Absolwentka European Academy of Diplomacy oraz European Womans Academy. Od 1998r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej i doradztwa podatkowego. W latach 2008-2012 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie pełni funkcję Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania ds. ochrony środowiska, działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej.

 

Jonas Lindemann

bio

Od kilku lat pracuje nad “co-everything” czyli wspólnym dostępem wielu osób do wiedzy, rzeczy i usług. Jako współzałożyciel i dyrektor generalny Hafven, jednej z największych społeczności innowacyjnych w krajach niemieckojęzycznych, prowadzi przestrzenie coworkingowe i produkcyjne, akceleratory i różne programy innowacyjne. W 2017 roku został powołany do Rady Ekspertów w Niemczech jako członek Centrum Kompetencyjnego Przemysłu Kulturalnego i Kreatywnego Republiki Federalnej Niemiec, a także jest zaangażowany w inne komitety doradcze w kwestiach cyfrowych i przedsiębiorczości. Niemiecki przedsiębiorca, urodzony w 1983 roku, od 20 roku życia założył kilka firm z różnych branż. Jonas obecnie mieszka i pracuje w Hanowerze w Niemczech.

 

Michał Łakomski

bioabstrakt

Absolwent zarządzania na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu aplikacji mobilnych. Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Nadzoruje obszar systemu zarządzania, serwisów i technologii informacyjnych, bezpieczeństwa informacji, spraw organizacyjnych i archiwum. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.

Silosy to jeden z najczęstszych problemów występujących w organizacjach, przy czym im większa skala działania, tym silosy mogą być trwalsze. Poszczególne wydziały, a nawet mniejsze zespoły, skupiają się na własnych działaniach i zamkniętych w ramach czasowych cyklach. Jak znieść barierę w postaci silosów i skutecznie realizować koncepcję miasta smart? Jak umożliwić sprawną komunikację i rozumienie celu przez osoby zaangażowane w projekt? O wspólnym przygotowaniu programu działań smart city dla Miasta Poznania i roli oraz potencjale Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji opowiem podczas prelekcji.

 

Iwona Matuszczak-Szulc

bio

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Odpowiada za kontakty z partnerami zagranicznymi, nadzoruje prace związane z ratingiem Miasta Poznania agencji Moody’s, Fitch. Koordynuje prace związane z analizami statystycznym dotyczącymi rozwoju miasta. Jest odpowiedzialna za proces uaktualniania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania oraz koordynowanie udziału Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Nadzoruje stosunki zagraniczne Miasta Poznania. Koordynator projektu Get into the swing of the City, którego celem była diagnoza i wsparcie kreatywnych przedsiębiorstw skupiających pokolenie Y. Nadzoruje prace Think-Tanków przy Prezydencie Miasta Poznania. Pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Rozwoju Miast.

 

Cezary Mazurek

bioabstrakt

Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od ponad 20 lat zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i rozwój usług dla społeczeństwa informacyjnego. Do największych wdrożeń, którymi kierował należą: Miejski Informator Multimedialny o Poznaniu, system bibliotek cyfrowych dLibra, system rekrutacji NABÓR, telewizja naukowa PLATON TV. Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL. Autor ponad 100 publikacji.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest od ponad 20 lat technologicznym partnerem miasta Poznań w zakresie transformacji cyfrowej.
W prezentacji przedstawiamy wybrane trendy i kluczowe czynniki cyfrowej transformacji ukierunkowanej na rozwój w kierunku inteligentniejszego miasta.
Wychodząc od filarów transformacji cyfrowej, tj. Strategii Rozwoju Miasta i dobrze funkcjonujących komponentów inteligentnego miasta, uzasadniamy ewolucyjny model transformacji, oparty m.in. na tworzeniu dogodnych warunków dla realizacji projektów Proof of Concept z aktywnym udziałem mieszkańców.
 

Davor Meersman

bio

Jest członkiem Globalnej Rady ONZ SDG 11, członkiem rady doradczej Specjalnej Grupy Zadaniowej ETSI ds. Standardów Zorientowanych na Obywatela oraz współprzewodniczącym grupy zadaniowej Big Data Value Association (BDVA) ds. Smart City. Ponadto jest ambasadorem International Society of Service Innovation Professionals i starszym konsultantem w zakresie technologii, strategii i finansowania smart city.
Jako doświadczony badacz wiodącego na świecie instytutu badań nad nanotechnologiami i technologiami cyfrowymi IMEC, Davor był jednym z założycieli City of Things, największego w Europie inteligentnego miasta IoT living lab. Posiada tytuł doktora nauk informacyjnych, który uzyskał na Uniwersytecie Curtina w Australii.

 

Tiernan Mines

bio

Posiada wiele lat doświadczeń w tworzeniu nowych pomysłów i produktów oraz wdrażania ich na rynek. Doskonałe rozumienie wpływu urbanistyki na odczucia użytkownika końcowego poparte jest wcześniejszą znajomością fachu zarządzania nieruchomościami. Biegłość w tematyce zaowocowała jego późniejszymi przedsięwzięciami; założyciel Hello Lamp Post – wizji humiastycznych miast i aktywowania mieszkańców do ich realnego, wspólnego kreowania.
www.hellolamppost.co.uk

 

Charles Montgomery

bio

Wielokrotnie nagradzany autor książki „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta?”, w której odkrywa receptę na szcześliwe miasto łącząc projektowanie miejskie oraz nowo powstającą naukę szczęścia. Za pomocą psychologii, neuronauki oraz ekonomii behawioralnej, a także krajobrazów miejskich od Disneylandu po Dubaj, pokazuje, że możemy zmienić nasze życie, zmieniając sposób projektowania miast, w których mieszkamy.

Charles Montgomery to wielokrotnie nagradzany autor, urbanista i lider zespołu kreującego szczęśliwsze miasta na całym świecie. Jego książka bada punkty przenikania się pomiędzy projektowaniem miejskim a kiełkującą nauką szczęścia. The New York Times napisał: Miasto Szczęśliwe porusza problemy, których większość z nas zbyt długo unikała. Czy mieszkamy w dzielnicach, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi? To nie jest głupie pytanie. Montgomery zachęca nas do zadania go bez poczucia wstydu oraz do poważnego przemyślenia odpowiedzi.

 

Dagmara Nickel

bio
Założycielka i prezes YouNick Mint – pierwszego operacyjnego funduszu inwestycyjnego w Polsce, znanego z zaangażowanego i partnerskiego podejścia do start-upów. Menedżer i inwestor z ponad 20-letnim doświadczeniem. Stoi za licznymi sukcesami rynkowymi: stworzyła Nickel Development (czołową poznańską firmę deweloperską) oraz YouNick Technology Park (pierwszy prywatny park technologiczny w Polsce, dający dach nad głową i możliwość rozwoju niemal 150 firmom). Nagrodzona tytułami „Ten, który zmienia polski przemysł” (2010) oraz „Przedsiębiorstwo przyszłości” (2016).
 

Julia Patorska

bioabstrakt

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, zajmując się tematami finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Ma szeroką wiedzę na tematy związane z finansowaniem inwestycji publicznych, w tym także w formule PPP. Realizowała projekty z różnych sektorów, wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Ponadto od kilku lat rozwija usługi doradcze w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych, m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. W ostatnich latach prowadziła projekty dotyczące interdyscyplinarnych badań środowiska i danych ekonomii środowiska oraz zasobów naturalnych. Jest ekspertem zewnętrznym Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz od 2017 roku przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zero waste cities – ambitny cel czy utopia?

Przystosowanie systemów gospodarowania odpadami do coraz wyższych wymogów regulacyjnych, nowości technologicznych i oczekiwań społeczeństwa stanowi poważne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Równocześnie wizja gospodarki i życia bez odpadów budzi coraz większe zainteresowanie wśród włodarzy miast, którzy decydują się na wdrażanie innowacyjnych, a nawet rewolucyjnych strategii gospodarowania odpadami. Czy w dobie konsumpcjonizmu minimalizacja strumienia odpadów jest możliwa?

 

Adam Rachocki

bioabstrakt

Naukowiec, fizyk, zajmuje się badaniem hybrydowych materiałów jonowo przewodzących oraz układów polimerowo-ciekłokrystalicznych. Współautor publikacji naukowych w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Od 2000 roku związany z Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – obecnie wicedyrektor tej Instytucji, koordynator projektu termomodernizacji obiektu z wykorzystaniem OZE. Popularyzator nauki, autor prezentacji popularno-naukowych i wykładów dla dzieci i młodzieży oraz studentów i doktorantów. Poza działalnością naukową angażuje się społecznie – laureat srebrnego medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za „Krzewienie Idei Pracy Organicznej”.

Magazynowanie i przetwarzanie energii – aktualne wyzwanie dla nauki i przemysłu

Jak wynika z danych przedstawionych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) w opracowaniu „Global Energy & CO2 Status Report”, w samym tylko 2018 roku światowe zużycie energii wzrosło o 2,3%, co przekłada się na prawie dwukrotnie większy wzrost średniego tempa jakie odnotowano od roku 2010. Połowa tego wzrostu pochodziła z sektora energetycznego w odpowiedzi na wyższe zużycie energii elektrycznej – w minionym roku zarejestrowano 4% wzrost do poziomu 23 000 TWh. Energia ta stanowiła blisko 20% udziału w całkowitym końcowym zużyciu energii na świecie. W 2018 roku odnotowano również 7% wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), co w 45% pozwoliło na zbilansowanie wzrostu zapotrzebowania na prąd. Powyższe dane przytoczone z raportu IEA wydają się potwierdzać obserwowany trend, iż światowy „apetyt” na konsumpcję energii będzie systematycznie wzrastał, a energię elektryczną należy postrzegać jako „paliwo” przyszłości. Ten całkiem realny scenariusz wymusza zarówno na nauce, jak i przemyśle zintensyfikowanie wspólnych działań, które ukierunkowane będą na poprawę efektywności aktualnych technologii w zakresie produkcji, magazynowania i przetwarzania energii, jak również poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Już dziś, w dobie postępu elektromobilności, czy rozproszonej użytkowej elektroniki (wszechobecne smartfony, laptopy i tablety, przenośne urządzenia audio i wideo, przydomowe mikroelektrownie, itp.), problemy związane z magazynowaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej stają się być bardzo aktualne. W trakcie wystąpienia przedstawię kilka propozycji badań naukowych, nad którymi pracują aktualnie fizycy, uwzględniając te podejmowane w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Spośród wielu kierunków badań tematyka zwiększania przewodnictwa jonowego w niejednorodnych materiałach hybrydowych jest szczególnie obiecująca w kontekście rozwoju ogniw wodorowych, czy urządzeń elektrochemicznych będących alternatywą dla tradycyjnych baterii i akumulatorów powszechnie służących do magazynowania energii elektrycznej. Główny wysiłek naukowców poczyniony w tym zakresie zmierza do opracowania nowych materiałów, które pozwolą zastąpić dotychczas stosowane i zwiększyć tym samym efektywność oraz funkcjonalność urządzeń elektrochemicznych do przetwarzania i magazynowania energii.

 

Daniel Raczkiewicz

bioabstrakt

Od 10 lat pasją i zamiłowaniem związany z energetyką zawodową. W latach 2007-2010 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu. Od 2011 roku doradca w branży energetycznej. Autor licznych opracowań doradczych i eksperckich. W latach 2013-2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu, opracował i wdrożył innowacyjne, dotychczas niespotykane produkty w obrocie energią elektryczną, tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej, wirtualną elektrownię oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu. Uczestniczył w opracowaniu strategii dla 15 klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii.

Przedmiotem prezentacji będzie przedstawienie roli i zadań koordynatora klastra energii na przykładzie praktycznych doświadczeń klastra energii w Michałowie. Na wstępie przedstawię transformacje rynku energii oraz co to jest klaster energii w praktyce. Następnie omówię przykłady wdrożeń projektów w klastrze ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora w ich realizacji. Jako podsumowanie przedstawię lokalny obieg wartości oraz korzyści w klastrze w wymiarze społecznym oraz ekonomicznym.
 

Artur Rakowicz

bioabstrakt
Prawnik, radca prawny. Prokurent w spółkach z branży elektrociepłowniczej. Doktorant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” na SGH w Warszawie. Założyciel i koordynator trzech klastrów energii, w tym pilotażowego, certyfikowanego klastra energii w Białogardzie. W swojej pracy zawodowej i naukowej związany z szeroko pojętą energetyką rozproszoną. Badania koncentruje na aspektach prawnych i ekonomicznych uniezależniania się obszarów wiejskich i podmiejskich od zasilania z sieci krajowych. Współautor monografii „Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim” (red. M. Świątek, A. Cedro. Szczecin 2019)
Omówię m.in. problematykę współpracy i udziału OSD w klastrach, problematykę wsparcia inwestycyjnego klastrów przez państwo, w tym kryteria przyznawania dotacji oraz opóźnienie w uchwaleniu ustawy o rozproszonej energetyce. Opowiem też o barierach formalnych powołania klastra: brak możliwości udziału spółek osobowych, brak możliwości włączenia oddziałów, problematyka miast (gmin) na prawach powiatu, niedostateczne regulacje prawne dotyczące klastrów, brak uproszczeń prawnych dla klastrów w zakresie np. uzyskania koncesji, brak specjalnej taryfy dystrybucyjnej dla członków klastrów oraz przeszkody w związane z lokalizacją inwestycji w OZE w ramach klastrów energii.
 

Rafał Ratajczak

bio

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez ostatnie 20 lat związany z branżą ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Aktualnie menager w obszarze smart city w Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji.

 

Agnieszka Spirydowicz

bioabstrakt
Doświadczona Project Manager z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE. Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Energii. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku.
Smart City – rozwiązanie dla transformacji regionów węglowych

Samorządy z obszaru Zgorzeleckiego Klastra Energii bardzo poważnie myślą o przyszłości kopalni węgla brunatnego Turów oraz o terenach do niej należących. Dzięki aktywnym pracom Zgorzelecki Klaster Energii posiada kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia programu rewitalizacji tego obszaru zgodnie z  postulatami Platformy Regionów Górniczych w Transformacji przy Komisji Europejskiej. Transformacja wg Zklastra to maksymalne wykorzystanie elementów Smart City zmieniających dotychczasową strukturę całego regionu działania Klastra prowadząc go na wyższy poziom rozwoju.

 

Dariusz Stasik

bio

Prezes Zarządu i właściciel W.P.I.P. Sp. z o.o. – firmy zajmującej się projektowaniem i generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych i biurowych, w tym typu smart building. Członek Rady Programowej konferencji Smart City Forum w Warszawie.
Autor bloga: GOOD TIME FOR SMART CITY ( www.dariuszstasik.com ).
Członek Zarządu FBN Poland ( Family Bussines Network ) – polskiego oddziału międzynarodowej organizacji firm rodzinnych. Mówca na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz smart city. Siedzibą firmy jest Smart Building Center w Jasinie k. Poznania, który jest klasycznym SHOW~ROOM-em najnowszych rozwiązań budynkowych. Jest to pierwszy w Polsce zeroenergetyczny budynek z amerykańskim certyfikatem „zielonego” budynku Leed – Platinum oraz certyfikatem Well Building Standard.

 

Maciej Stroiński

bioabstrakt

Z-ca Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wiceprzewodniczący Konsorcjum PIONIER i Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Inicjator powstania szerokopasmowej ogólnopolskiej sieci naukowej PIONIER. Uczestnik wielu projektów krajowych i europejskich. Autor ponad 200 publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest od ponad 20 lat technologicznym partnerem miasta Poznań w zakresie transformacji cyfrowej.
W prezentacji przedstawiamy wybrane trendy i kluczowe czynniki cyfrowej transformacji ukierunkowanej na rozwój w kierunku inteligentniejszego miasta.
Wychodząc od filarów transformacji cyfrowej, tj. Strategii Rozwoju Miasta i dobrze funkcjonujących komponentów inteligentnego miasta, uzasadniamy ewolucyjny model transformacji, oparty m.in. na tworzeniu dogodnych warunków dla realizacji projektów Proof of Concept z aktywnym udziałem mieszkańców.
 

Radosław Szczerbowski

bioabstrakt

Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka. Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Poznańskiej. W latach 1994-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem energii, gospodarką energetyczną, polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Autor ponad 90 publikacji oraz redaktor naukowy 12 monografii naukowych z zakresu energetyki i bezpieczeństwa energetycznego. Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wiceprezes prezes Fundacji na Rzecz Czystej Energii.

Wyzwania jakie stoją przed rozwojem nowoczesnych miast sprawiają, że coraz częściej pojawia się nowa koncepcja rozwoju inteligentnych miast przyszłości czyli Smart City. Idea ta powinna być ona rozumiana nie tylko jako promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Tworząc założenia do rozwoju idei Smart City nie można zapominać o bardzo ważnym aspekcie jakim jest energia, w każdej postaci. Bez dostępu i gwarancji niezakłóconych dostaw energii nie będzie możliwa do zrealizowania żadna koncepcja Smart City. Dlatego nie można zapominać o rozwoju sektora energetycznego, który powinien być wsparciem dla idei Smart City. Rozwój elektromobilności, systemy informatyczne, technologie przyjazne mieszkańcom Poznania w przyszłości nie będą mogły funkcjonować bez sprawnego systemu energetycznego. Zatem już teraz konieczne jest opracowanie odpowiedniej wizji rozwoju systemu energetycznego, który w perspektywie kolejnych dziesięcioleci będzie mógł zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz ciepła mieszkańcom. Prognozy pokazują, że źródła rozproszone stanowić mogą ważną formułę uzupełniania dostaw energii. Miejscem dla rozwoju tych źródeł są także klastry energii. Inicjatorzy Poznańskiego Klastra Energii również chcą aktywnie uczestniczyć na rynku energetycznym i rozwijać energetykę rozproszoną na terenie Miasta Poznania. Klaster energii umożliwi wykorzystanie miejscowych zasobów i sprzyjać będzie wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.

 

Bogna Świątkowska

bio

Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).
www.beczmiana.pl

 

Kinga Świtalska

bioabstrakt

Absolwentka Politechniki Poznańskiej – studia magisterskie na kierunku Technologie Ochrony Środowiska o specjalności Ekotechnologia. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Menedżerskie Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią oraz Odnawialne Źródła Energii – Projektowanie, Zarządzanie i Finansowanie. Pracuje jako Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wcześniej zatrudniona na stanowisku Młodszego specjalisty ds. energii w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Wyrazem przyjętej strategii jest wdrożenie tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, z czym związane jest również przeznaczenie środków finansowych na wsparcie inwestycji w OZE. Na wstępie mojej prezentacji omówię założenia projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W dalszej części zaprezentuję dostępne programy wsparcia finansowego inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

 

Frans-Anton Vermast

bio

Od 2008 r. Frans-Anton Vermast MBA (1969) pełni funkcję Doradcy Strategicznego oraz Międzynarodowego Ambasadora Smart City dla Amsterdamu, Smart City oraz Głównego Biura Technologicznego w Amsterdamie, zwycięzców tytułu Europejskiej Stolicy Innowacji: iCapital 2016. Jest on światowej klasy ekspertem w dziedzinie poszukiwania możliwości dla nowych sprzętów i usług, które czynią z miast i ich regionów społeczeństwo inkluzywne oraz miejsce bardziej przyjazne dla ludzi do życia, pracy i zabawy. Specjalizuje się w angażowaniu mieszkańców oraz modelach zarządzania i finansów mających na celu ułatwienie współpracy w ramach pięciokrotnej helisy.

 

Eveline Wandl-Vogt

bioabstrakt

Eksperymentalistka, założycielka i koordynatorka przestrzeni eksploracyjnej w Austriackiej Akademii Nauk, Austriackim Centrum Cyfrowej Humanistyki i filią metaLab na Harvardzie. W oparciu o misję rozwoju wiedzy i na podstawie deklaracji RRI, Eveline dąży do stosowania otwartych metod i praktyk innowacyjnych w naukach humanistycznych, przyczyniając się do realizacji Agendy 2030 i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jest ekspertką w inicjatywach globalnych, takich jak: ADHO, ALLEA, działania COST, DARIAH, ECSA i organach standaryzacyjnych.

City Knowledge na rzecz rozwoju: Futurecraft na przykładzie doświadczeń kulturowych

„Jesteśmy pasjonatami, chcemy przesuwać granice naszej nauki – a walutą jest wiedza ”.
[Markus Nordberg; https://ois.lbg.ac.at/en/lois/overview]

Na tle „futurecraft, czyli symbiotycznego rozwoju miejskich pomysłów projektantów i publiczności” (Ratti i Claudel 2016) oraz Humanisty-centered Design (Donelli 2016) przedstawię przestrzeń eksploracyjną, przestrzeń dla innowacji i eksperymentów w Austriackiej Akademii Nauk wraz z przykładami najlepszych praktyk dla austriackiej strategii Open Innovation. Działania te opierają się na założeniach RRI (ang. Responsible Research and Innovation). Opiszę na podstawie różnych przykładów metody stosowane w celu ułatwienia tworzenia antydyscyplinarnych, ukierunkowanych na cele międzysektorowe ekosystemów innowacji opartych na rozwoju partnerstw wiedzy. Prezentacja stanowić będzie przedstawienie potrzeby wglądu w proces tworzenia wiedzy w celu jej dalszej integracji na tle wiedzy kulturowej i edukacji w odniesieniu do założeń zrównoważonego rozwoju i Agendy2030.

 

Jan Węglarz

bioabstrakt
Jan Węglarz – członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się badaniami operacyjnymi. Laureat m.in. EURO Gold Medal i Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
W 2016 otrzymał honorowe obywatelstwo Poznania. W 2019 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Poznan Supercomputing and Networking Center has been a technology partner of the city of Poznan in the field of digital transformation for over 20 years.
In the presentation we present selected trends and key factors of digital transformation focused on the development towards a smarter city.
Starting from the pillars of digital transformation, i.e. the City Development Strategy and well-functioning components of a smart city, we justify an evolutionary model of transformation based, among others, on the creation of favourable conditions for the implementation of
Proof of Concept projects with the active participation of residents.
 

Anna Wróblewska

bio

Założycielka Metaphor, biznesu partnerskiego, który tworzy sieć osób o interdyscyplinarnych kompetencjach połączonych ideą humanizacji biznesu. Stworzyła Concordia Design Konsulting – przez 6 lat była jego partnerem i szefową. Pierwsza w Polsce konsultantka Innovation&Design Management, uczestniczy w budowaniu strategii firm i instytucji oraz zmian strukturalnych pod kątem zarządzania wzornictwem. Od 12 lat zajmuje się budowaniem strategii firm, strategii marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów i usług w oparciu o metodologię service design thinking, design driven innovation m.in. w branży wyposażenia wnętrz, fashion, FMCG, IT. Produkty stworzone pod jej kierownictwem otrzymują prestiżowe nagrody w Polsce i za granicą będąc jednocześnie hitami sprzedażowymi. Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Design Management (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Konsultant w największym w Polsce projekcie dla Firm Rodzinnych.

 

Zhao Qing

bioabstrakt

Smart City Chief Architect w firmie Huawei Enterprise BG Solution & Marketing.
Dzięki ponad 30-letniej praktyce w branży IT może pochwalić się bogatym doświadczeniem, zdobytym również na wyższych stanowiskach w zakresie usług konsultingowych oraz opracowania i rozwoju aplikacji. Posiada silne zdolności przywódcze w zakresie rozwoju biznesu i dostarczania usług związanych z aplikacjami, jak również bogate doświadczenie w zakresie krajowych usług szerokopasmowych, e-administracji, bezpiecznego miasta i branżowych usług aplikacji pionowych oraz zapewniania globalnej praktyki. Wspomniane cechy wykorzystywał w niedawno realizowanych projektach w zakresie planowania i projektowaniu inteligentnego miasta, uczestniczył w działaniach związanych z ponad 20 projektami z dziedziny inteligentnego miasta i konsultacjach dotyczących powiązanej polityki. Równie mocno angażował się w planowanie inteligentnych miast na całym świecie jak, np. Neapolis city na Cyprze, Mexico City i Yanbu Smart City, Arabia Saudyjska. W 1982 roku ukończył Uniwersytet Xian Jiao Tong w Chinach.

Patrząc z perspektywy wyzwań w zakresie rozwoju miasta, zastanowimy się, dlaczego i w jaki sposób musimy budować inteligentne miasto. Poprzez praktykę Shenzhen City w Chinach w dziedzinie inteligentnego miasta zilustrujemy jego zdolności do skupiania się na kluczowych środkach podjętych podczas wdrażania. Ponadto, zaprezentujemy strategię Huawei w zakresie rozwoju inteligentnego miasta i podejście w praktyce globalnej.