Workshop Follow The Data (Podążaj za danymi)

Wykorzystanie innowacji opartych na danych dla lepszej jakości życia

Opis

Każda gmina gromadzi i przechowuje ogromne ilości najważniejszego zasobu w dzisiejszym cyfrowym świecie, tj. danych. Często dane te gromadzone w obrębie miasta lub wspólnoty są rozrzucone między różnymi departamentami lub instytucjami miejskimi. Utrudnia to administracji miasta uzyskanie informacji o tym, jakie dane są dostępne i które dane należy zebrać w przyszłości, aby pomóc w rozwiązaniu problemów stojących przed miastem – od zarządzania ruchem po zbieranie odpadów – w celu zapewnienia lepszych usług, a tym samym lepszej jakości życia dla jego mieszkańców.

Te interaktywne warsztaty są przeznaczone dla administracji miast, które pragną

  • oferować lepsze usługi dla swoich mieszkańców w oparciu o lepsze dane;

  • rozpocząć proces innowacji napędzany danymi w swojej gminie;

  • stymulować wymianę danych między departamentami;

  • poznać narzędzia open source oparte na mechanizmach OASC w celu lepszej integracji danych i zapewnienia ich widoczności.

Warsztaty organizowane są przez Open & Agile Smart Cities przy wsparciu EIT Digital, Digital Enabler and Engineering.

Uwaga:

Uczestnicy powinni być informowani o zestawach danych, które są już dostępne dla ich gminy a także o tych, które prawdopodobnie będą wkrótce dostępne.

Agenda (godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie)

1430 Poczęstunek powitalny (kawa/herbata)

1500 Powitanie i wprowadzenie – Tworzenie grupy i ustalanie celów

1515 Challenges First: Jakie pilne wyzwania stoją przed naszym miastem?

Shareback – kilka przykładów z pomieszczenia

Datastorming – jakimi danymi dysponujemy dzisiaj? Czym będziemy dysponować jutro? Co przyniesie przyszłość?

Przerwa

Narzędzie Digital Enabler

Opportunities Next – jakie zestawy danych (obecne i przyszłe) mogą oferować możliwości w zakresie rozwiązania naszych palących wyzwań? Jakie są te możliwości?

Shareback – możliwości w zakresie innowacji dzięki wykorzystaniu danych

Zakończenie
1800 Sieciowanie

Na warsztaty można się zarejestrować pod linkiem: https://www.eventbrite.co.uk/e/follow-the-data-tickets-74692018839. Warunek uczestnictwa to reprezentowanie miasta innego niż Poznań oraz co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego