Program III Forum Rozwoju Miast

Prowadzenie konferencji
Smart City cz. 1 oraz cz. 2a – Bogna Świątkowska
Smart City cz. 2b Klastry Energii – Radosław Szczerbowski
 

dzień I – 10 | 10 | 2019

Sala HG (pawilon 7)
10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników
 
Smart City cz. 1
10.30 – 10.40
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 
10.40 – 11.45
 
11.45 – 12.05
W poszukiwaniu analogowych przestrzeni
 
12.05 – 12.40
Piotr Wróblewski (Metaphor)
Digital citizen experience – projektowanie doświadczeń mieszkańców
 
12.40 – 13.00
PRZERWA KAWOWA
 
13.00 – 14.40
dr Maciej Frąckowiak – debata z udziałem panelistów
Smart City. Technologia w służbie zaradnych społeczności
Paneliści:
Michał Głowacki (Metaphor)
 
14.40 – 15.10
Smart City Poznań
 
15.10 – 15.30
Otwarte dane w Wiedniu, Austrii oraz poza ich granicami
15.30 – 15.50
Smart urban mobility: nowe wyzwania i rozwiązania
 
15.50 – 16.00
ZAKOŃCZENIE
 
16.00 – 17.00
LUNCH
 

dzień II – 11 | 10 | 2019
Sala HG (pawilon 7)
10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników
 
Smart City cz. 2a
10.30 – 10.40
Otwarcie konferencji
 
10.40 – 11.00
City Knowledge na rzecz rozwoju: Futurecraft na przykładzie doświadczeń kulturowych
11.00 – 11.20
Hello Lamp Post – inne spojrzenie na miasto
 
11.20 – 11.40
Digital Transformation Towards Smarter City
 
11.40 – 12.00
Zhao Qing (Huawei, Shenzhen)
Budowanie Inteligentnego Miasta, Realizacja Skutecznego i Zrównoważonego Rozwoju Miejskiego
12.00 – 12.20
Tworzenie innowacyjnych społeczności
 
12.20 – 12.40
PRZERWA KAWOWA
 
12.40 – 13.00
Najlepsze praktyki z Amsterdam Smart City: metropolia na ludzką miarę
 
13.20 – 13.40
Zero waste cities – ambitny cel czy utopia?
 
13.40 – 14.00
Budowa globalnego rynku Smart City w oparciu o minimalną interoperacyjność
 
14.00 – 14.10
ZAKOŃCZENIE
 
14.10 – 15.00
LUNCH
 
Sala F (pawilon 7)
Smart City cz. 2b Klastry Energii
10.30 – 10.40
Otwarcie konferencji
 
10.40 – 10.50
Wręczenie nagrody – konkurs poświęcony tematyce klastrów energii w ramach Poznańskich Dni Energii 2019
10.50 – 11.10
Poprawa efektywności energetycznej klastra energii poprzez zastosowanie sieci cieplnych 4G
 
11.10 – 11.30
Magazynowanie i przetwarzanie energii – aktualne wyzwanie dla nauki i przemysłu
 
11.30 – 11.45
Perspektywy bilansowania klastrów energii w oparciu o lokalne magazyny energii
 
11.45 – 12.05
Merytoryczne i finansowe wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną
 
12.05 – 12.20
PRZERWA KAWOWA
 
12.20 – 12.40
Radosław Szczerbowski (UMP)

Klaster energii jako element Smart City
 
12.40 – 13.00
Rola i zadania koordynatora w klastrach energii
 
13.00 – 13.20
Problematyka funkcjonowania klastrów energetycznych na przykładzie Białogardzkiego Klastra Energii
 
13.20 – 13.40
PRZERWA KAWOWA
 
13.40 – 14.00
Klastry energii w Polsce: stan prawny, rzeczywistość rynkowa
 
14.00 – 14.20
Smart City – rozwiązanie dla transformacji regionów węglowych
14.20 – 14.40 Dyskusja i zakończenie konferencji
14.40 – 15.00 LUNCH