pomysł i realizacja

Przecie w całym kosmosie nie ma rzeczy tak zmiennej jak miasto, a rzecz tak zmienna nigdy nie da się ująć ostatecznie.

Organizatorzy Forum Rozwoju Miast nie mają wątpliwości, że choć słowa Tadeusza Peipera pochodzą z ubiegłego wieku, ich aktualność pozostaje niezmienna. Na gruncie ciągle zmieniającej się rzeczywistości, nieustającego rozwoju technologii i różnorodności zapotrzebowań mieszkańców miast, powstał pomysł stworzenia platformy wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a co najważniejsze miejsca, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z najnowszymi trendami oraz narzędziami wspierającymi rozwój miast na wielu płaszczyznach. Nowe wyzwania stawiane przed zarządzającymi miastem, projektantami oraz mieszkańcami współtworzącymi przestrzeń miejską coraz częściej koncentrują się na zagadnieniu innowacji miejskich. Stworzenie warunków, aby mogły one powstawać i rozwijać się, będąc przy tym jak najbardziej użyteczne i przyjazne to kluczowe zadanie smart city.

Wskutek tych rozważań powstał pomysł na trzecią edycję FORUM ROZWOJU MIAST – współtworzonej w tym roku przez podmioty działające w różnych środowiskach: od Miasta Poznania z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Wydziałem Organizacyjnym przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji i Międzynarodowe Targi Poznańskie aż po Związek Miast Polskich, będącymi jednostkami trwale zaangażowanymi w rozwój idei smart city.

Do organizacji Forum Rozwoju Miast podeszliśmy z troską o środowisko naturalne. Wiedząc, że tak duża impreza pozostawi ŚLAD WĘGLOWY, obliczyliśmy szacunkową emisję CO2 , jaką spowoduje nasze forum. Korzystając z kalkulatora myclimate na stronie: https://co2.myclimate.or/en/offset_further_emissions okazało się, że nasze wydarzenie, w którym będzie uczestniczyć kilkaset osób wytworzy jedynie 16,0 t C02. Dla porównania jeden obywatel UE generuje w ciągu roku 8,4 t CO2. Aby zatrzymać zmiany klimatyczne maksymalna ilość wytwarzanego CO2 powinna wynosić 0,600 t C02 na osobę.

 

logo badam Zachęcamy do odwiedzenia Bazy Danych Miasta Poznania przygotowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Zbieramy, opracowujemy i udostępniamy wiarygodne i sprawdzone dane o naszym mieście. Nie interpretujemy. Badamy Poznań i dzielimy się wiedzą z jego mieszkańcami. Zapraszamy do lektury!