Rejestracja

udział w konferencji jest bezpłatny

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Nazwa miejsca pracy
Funkcja
TRANSPORT - Jak planujesz dotrzeć na nasze wydarzenie? (odpowiedź nie jest obowiązkowa)
Zapisy
Program Smart City
Dzień I (10.10)
Dzień II (11.10) (wybierz jedno)
Zgody
Uczestnictwo w Forum Rozwoju Miast oraz wydarzeniach towarzyszących zostanie potwierdzone droga mailową.
CAPTCHA