O forum – zapowiedź

Przyszłe miasta muszą przemyśleć zaangażowanie użytkowników. Miasta są najbardziej dynamiczne, kiedy połączymy miasto i ludzi we współpracy a nie będziemy ich rozdzielać.

Helle Søholt Współzałożycielka i Dyrektor Generalny firmy Gehl Architecs

W inteligentnych miastach przyszłości najważniejsi są mieszkańcy. Uwzględnianie ich potencjału i włączenie społeczności lokalnej w proces planowania miasta to najprostszy i najtańszy sposób na tworzenie lepszego miejsca dla wszystkich. Miasta przyszłości nie powinny stawiać na pierwszym miejscu technologii. Przed ukierunkowaniem rozwoju inteligentnych miast tylko na technologię ostrzega coraz więcej ekspertów wskazując, że nie może ona być celem samym w sobie w rozwiązywaniu współczesnych problemów miejskich. Nie oznacza to jednak odrzucenia możliwości korzystnych zmian w funkcjonowaniu miasta, gwarantowanych przez nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jednak nawet najbardziej zaawansowana technologia jest tylko narzędziem, a nie celem polepszenia jakości życia mieszkańców. Ciągły dialog społeczny, otwartość i wsłuchiwanie się w opinie użytkowników miasta to najlepsza gwarancja, że miasto w sposób najlepszy wykorzystuje nowoczesne technologie, aby stawać się coraz bardziej przyjaznym inteligentnym miastem przyszłości.

W prowadzonej podczas forum dyskusji na ten temat pod uwagę weźmiemy szanse i wyzwania dla inteligentnych miast przyszłości w dobie szybkiego postępu technologicznego i zmian w środowisku naturalnym, otwieranie się inteligentnych miast na społeczne smart innowacje i tworzenie ich wspólnie z użytkownikami. Osią forum są trzy bloki tematyczne: Inteligentne rozwiązania włączające mieszkańców (Smart Inclusive City Actions), Inteligentne formy komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) oraz Inteligentne, czyste technologie energetyczne (Energy Cleantech Smart City).

Zapraszamy do Poznania na kolejną edycję Forum Rozwoju Miast!