Debata

DEBATA z udziałem publiczności: Jak wykorzystać potencjał miasta? Współczesne przestrzenie dla jego rozwoju w przyszłości

6 grudnia, godz.  11:40 – 13:30

Interesuje nas sposób myślenia o rozwoju miasta, szczególnie osób, które dzięki wiedzy i nabytemu doświadczeniu posiadają wysoki potencjał sprawstwa. Postrzeganie tego, co jest możliwe i wykonalne, nie tylko określa i determinuje podejmowane obecnie decyzje, ale także określa wizję działań realizowanych w przyszłości. Subtelne granice pomiędzy odwagą a brawurą, ryzykiem i ryzykanctwem oraz innowacyjnością a blichtrem liderów zmian, mogą stać się impulsem rozwojowym miasta. Jesteśmy w szczególnym momencie kulturowym, na który składa się wiele czynników mających wpływ na planowanie przyszłości miast. Coraz częściej mówi się o rosnącej złożoności świata, powodującej nieprzejrzystość i nieprzewidywalność oraz o skracaniu się perspektywy czasowej, w której możemy cokolwiek przewidywać i planować. Zwiększa się znaczenie innowacji społecznych i projektów mieszkańców, które tworzą nowe możliwości relacji i zmian w przestrzeni miejskiej. Zjawisko to jest określane przez część badaczy jako „nowa innowacyjność”. Takie inicjatywy mieszkańców tworzą – często poprzez nowatorskie działania – nowe wzory relacji, typy praktyk, oferty dla przestrzeni. W przestrzeni miejskiej, która od zawsze stanowi wyróżniającą się cechę miast (wymiana towarów, dóbr, usług, informacji, postaw), zachodzą obecnie dynamiczne przemiany. Coraz ważniejsza staje się relacja przestrzeni miejskiej i wynalazczości. Innowacje coraz częściej przenoszą się do środowiska cyfrowego, pojawia się regres przestrzeni publicznych, konieczność demokratyzacji technologii – rozwiązania smart cities mogą spowodować, że relacje z obywatelem zostaną zamienione na relacje z klientem e-usług.

Podczas debaty będziemy dyskutować na następujące tematy:

  1. Czy każdy rozwój jest dobry? Jak dzisiaj rozumieć rozwój, po co w mieście rozwój, kto inicjuje rozwój i z niego korzysta?
  2. Obywatel czy konsument? Mieszkańcy jako twórcy rozwoju – nowe modele partnerstw z biznesem i władzą lokalną.
  3. Gdzie szukać przestrzeni dla rozwoju? Zwykle wskazuje się na nowe tereny pod inwestycje, laby, coworking space lub chmury, w których powstają innowacje, a czy rozwojowi sprzyja przestrzeń publiczna?
  4. Rola samorządu w tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju – na czym obecnie powinna polegać sprawczość władzy lokalnej, jakie zasoby i zobowiązania miałyby ją charakteryzować, a także w jakim horyzoncie czasowym władza lokalna może i powinna planować swoje działania.

Prowadzący:

Maciej Frąckowiak – Socjolog, Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bogna Świątkowska – Prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Wydawca magazynu społeczno-kulturalnego „Notes.na.6.tygodni”

Uczestnicy:

  • Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska (tbc)
  • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
  • Andrij Sadowy – Mer Lwowa (tbc)
  • Ewa Voelkel-Krokowicz – Prezes Zarządu Concordia Design

Debata odbędzie się w j. polskim.

Rejestracja.