Gen-Y City

Projekt Gen-y City w ramach programu unijnego URBACT III

Kraje europejskie, jak i poszczególne regiony poszukują nowych metod zwiększenia swojej konkurencyjności i innowacyjności w ramach koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz sposobów na wsparcie nowych modeli biznesowych. W Poznaniu koncentruje się działalność w sektorach innowacyjnym i kreatywnym, co oznacza, iż wiele przedsiębiorstw skupia swoją działalność o wysokiej wartości dodanej. Coraz większą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się start-up’y. Mając to na względzie i biorąc pod uwagę trendy migracyjne w Poznaniu poszukuje się sposobów na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju życia osobistego i zawodowego tych młodych osób. By to osiągnąć, konieczne jest w pierwszej kolejności zdiagnozowanie potrzeb pokolenia Y, wypracowanie nowych kanałów skutecznego komunikowania się z nim i wypracowanie narzędzi, których wdrożenie w polityce Miasta uczyni je atrakcyjnym miejscem do życia i pracy zawodowej. Jednym ze sposobów rozwiązywania tych problemów jest realizacja, wspólnie z partnerami zagranicznymi, identyfikującymi podobne problemy w swoich miastach, międzynarodowego projektu „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” w ramach programu unijnego URBACT III, którego Miasto Poznań zostało liderem.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 innymi miastami, którymi są: Granada (Hiszpania), Wolverhampton (Wielka Brytania), Kłajpeda (Litwa), Dyneburg (Łotwa), Genua (Włochy), Kristiansand (Norwegia), Bolonia (Włochy), Coimbra (Portugalia), Nantes (Francja), Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania) i Toruń (Polska).

Ekspertem projektu Gen-Y City został Jamie Sims z Wielkiej Brytanii. Jest on wysoko wykwalifikowanym menadżerem specjalizującym się w strategiach biznesowych, rozwoju usług oraz zarządzaniu projektami zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Realizacji założeń projektu służy stworzenie, w każdym z uczestniczących miast, międzysektorowych sieci. Łącząc młodych przedsiębiorców, sektor publiczny i organizacje społeczne mają służyć opracowaniu i wdrażaniu polityki wspierania branży innowacyjnej i kreatywnej. Dodatkowo w miastach tworzone są Lokalne Grupy URBACT, w skład których wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych, kręgów biznesowych oraz przedstawiciele pokolenia Y. Lokalne Grupy URBACT zajmują się opracowaniem katalogu propozycji rozwiązań lokalnych problemów, tak zwanego Lokalnego Planu Działania. Będą się w nim znajdować konkretne rozwiązania problemów, z którymi borykają się młodzi, kreatywni ludzie z pokolenia Y. Dzięki temu władze Poznania będą wiedziały, jakie działania podjąć, aby odpowiadać na potrzeby tych osób i tym samym wspierać różne nowoczesne przedsięwzięcia.


Forum jest częścią projektu pn. „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” dofinansowanego w ramach Programu URBACT III