Memoteza

Dokument prezentuje główne założenia koncepcyjne Forum Rozwoju Miast.

Pobierz dokument: memoteza


dr hab. Jan Fazlagić

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden z autorów Strategii Poznania 2020+. Członek Think-Tanku funkcjonującego przy Urzędzie Miasta Poznania. Autor wielu raportów i ekspertyz z zakresu edukacji, zarządzania wiedzą, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, m.in. raportu o innowacyjności polskiej gospodarki Go Global!, Raportu o zaufaniu w Polskim Biznesie oraz „Szkoła dla Innowatora dla Ministerstwa Rozwoju RP. Współtworzył Małopolskie Standardy Usług edukacyjno-szkoleniowych. Uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach dotyczących samorządów, m.in. „Kapitał Intelektualny powiatów polskich” czy projekt „DigiPay4Growth” dotyczący pobudzania przedsiębiorczości lokalnej dzięki walutom lokalnym.