Konkurs

KONKURS na inicjatywy miejskie: „Miasto dla mieszkańców – mieszkańcy dla miasta”

UWAGA: Serdecznie zapraszamy do wyrażania opinii o zgłoszonych pracach konkursowych na adres e-mail: rom@um.poznan.pl do dnia 24 listopada 2017 r.. W tytule maila proszę wpisać: „konkurs_FRM”. W treści maila proszę podać numer pracy konkursowej, której dotyczy opinia


Chcemy promować oddolne inicjatywy odpowiadające na realne potrzeby mieszkańców, ułatwiające życie w mieście oraz wspierające rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców. Chcemy wspierać ambicje i aspiracje mieszkańców wpływające na podniesienie jakości życia w mieście. Już teraz w miastach istnieje wiele rozwiązań, które czynią nasze życie łatwiejszym i pozwalają na pozytywne doświadczanie miejsca, w którym żyjemy. Coraz więcej innowacyjnych projektów zmienia nasze szablonowe myślenie i zachowania.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje społeczne, instytucje, i firmy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie trzech najlepszych inicjatyw miejskich, ukierunkowanych na  rozwiązania konkretnego problemu w mieście. Wystarczy przedstawić koncepcję ciekawego projektu, który przyczyni się do rozwiązania zaobserwowanego w mieście problemu – przedstawić cel projektu, jego zakres i rezultat oraz pomysł na jego dalszy rozwój. Finalne prezentacje zostaną zweryfikowane przez ekspertów w ramach programu akceleracji miejskiego Think Tank Poznań przy Wydziale Rozwoju Miasta. Trzy najwyżej ocenione projekty będą rozwijane w trakcie zorganizowanych w ramach Forum Rozwoju Miast warsztatów, dedykowanych osobom, które chcą tworzyć miejskie Think Tanki i/lub wspierać oddolne działania lokalne, rozwiązujące zdiagnozowane problemy społeczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Forum Rozwoju Miast. Dla najlepszego projektu, który zostanie wdrożony przez Miasto Poznań, przewiduje się nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Regulamin konkursu

Materiały konkursowe można składać w j. polskim lub j. angielskim.

Termin składania Materiałów konkursowych: od 4 października do 9 listopada 2017

Materiały konkursowe można składać marcelina.hecka@metaphor.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście na adres:

 

Metaphor Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”

Zapytania dotyczące konkursu: marcelina.hecka@metaphor.pl