Prelegentki i prelegenci

Paweł Adamowicz

od 1998 r. Prezydent Gdańska W trakcie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego zaangażował się w działalność opozycyjną, a po demokratycznym przełomie włączył się w budowę gdańskiego samorządu. Na okres jego rządów przypada czas dynamicznego rozwoju miasta – w obszarze gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Aktywnie angażuje się w działalność na forum Unii Europejskiej – jako członek Komitetu Regionów.

 

Giuseppe De Biasi

Szef Gabinetu Metropolitalnego Miasta Bolonia. Jest członkiem Rady UPI Emilia-Romagna (stowarzyszenie reprezentujące wszystkie prowincje regionu Emilia-Romania), Komitetu “Praca, Edukacja, Trening, Kultura”, a od 2010 r. pełni funkcję Krajowego Koordynatora UPI ds. Edukacji. Wybrany Radnym Prowincji z ramienia partii Italia dei Valori w 2009 r., pełnił następnie urząd wiceprzewodniczącego Rady Doradczej oraz Komisji Budżetowej oraz Koordynatora Tymczasowego w Bolonii, dopóki nie został powołany na funkcję Asesora. W latach 2010-2014 był Radnym Prowincji Bolonia ds. Edukacji, Kultury, Kształcenia Zawodowego, Pracy. W 2013 r. dołączył do Partii Demokratycznej.

 

Agnieszka Deja

Akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF), członek ICF  Global, przewodnicząca Komisji rewizyjnej ICF Polska, dyrektor poznańskiego oddziału ICF Polska, certyfikowany trener modelu FRIS, wykładowca w Collegium Da Vinci. Specjalizuje się w pozytywnej komunikacji, oferując odkrywanie, poznawanie i rozwijanie własnych umiejętności.

 

Maciej Frąckowiak

socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, edukacją w kulturze, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Współredaktor książek “Badania wizualne w działaniu”, “Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie”, “Smutek konkretu”. Współautor książki “Narzędziownia. Jak badaliśmy Niewidzialne Miasto?”. W Instytucje Socjologii UAM przygotowuje pracę doktorską o strategiach interwencji wizualnej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

 

Sebastian Grabowski

Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej  tematyce Otwartych Danych –„BIHAPI”  www.bihapi.pl.  Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją ideą otwartości w Inteligentnych Miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

 

Agata Grenda

przez ponad 10 lat urzędniczka samorządowa i państwowa wysokiego szczebla, managerka kultury. Przez ponad 7 lat pracowała w Nowym Jorku (w randze konsula oraz wicedyrektora, a następnie dyrektora Instytutu Kultury Polskiej), przez 4 lata była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Specjalizuje się zarówno w produkcji projektów międzynarodowych (w tym sztuki o polskiej bohaterce, Irenie Gut-Opdyke na Broadway’u) oraz pracy z lokalnymi społecznościami. Zainicjowany przez nią w 2012 r. projekt „Wielkopolska: Rewolucje” media okrzyknęły najważniejszych wydarzeniem społeczno-kulturalnym ostatnich lat. Wykładała zarządzanie kulturą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną firmę Grenda. Produkcja Kultury.

ABSTRACT: Kultura w rękach mieszkańców jako strategiczny element rozwoju miasta
 

prof. dr hab. Jerzy Hausner

profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Otrzymał Nagrodę Kisiela.

ABSTRACT: Prawo do miasta i partycypacja obywatelska
 

prof. dr hab. Hubert Izdebski

prof. zwycz. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; adwokat, radca prawny; redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”; autor (lub współautor) 31 książek z zakresu prawa publicznego, w tym samorządu terytorialnego, oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; autor wielu projektów ustaw.

ABSTRACT: Prawo do miasta
 

Jacek Jaśkowiak

Od 2014 r. Prezydent Miasta Poznania. Społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Stypendysta GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. W zarządzaniu miastem duży nacisk kładzie na wdrażanie założeń zrównoważonego transportu, usprawnianie procesów inwestycyjnych, kulturę dostępną, politykę mieszkaniową i senioralną oraz rewitalizację centrum

 

Johann Jungwirth

Niemiecki inżynier i menadżer, wieloletni pracownik jednostek badawczo-rozwojowych. Obecnie Główny Dyrektor ds. Cyfrowych (CDO) Volkswagen AG, gdzie odpowiada za cyfrową transformację grupy Volkswagen. Wcześniej związany m.in. z firmą Apple oraz Mercedes-Benz.

ABSTRACT: Reinwencja mobilności
 

Béla Kézy

Ekspert zajmujący się rozwojem miast i regionów, który współpracuje zarówno z miastami na Węgrzech jak i w innych krajach, aby uczynić z nich lepsze miejsca do życia. Był zaangażowany w liczne programy odnowy miast – od samego ich początku po zwieńczony sukcesem koniec. W swojej pracy jest zwolennikiem i użytkownikiem partycypacyjnych metod planowani. Béla jest również mediatorem i instruktorem. Zarówno w 2013 jak i 2016 roku był jednym z 7 starszych instruktorów Letniego Uniwersytetu URBACT, pracując z przeszło 50 specjalistami od rozwoju miast z różnych miast europejskich.

 

KLANCYK

zajmuje się improwizacją teatralną, tworzy spektakle, w których scenariusz stanowi zgodę na wszystko co nie jest planowane, a co wydarzy się między występującymi. Wszystko co zaskakujące i nieoczekiwane; wszystko co emocjonalne i angażujące; wszystko, co buduje opowieść, postać i relację. Wszystko, co jest energią i więzią. Wszystko, co jest prawdą. Wszystko, co jest głupim żartem. Wszystko, co jest piosenką i tańcem. Wszystko, co jest słowem, a jest scenografią i wszystko, co jest gestem, a jest kostiumem. Każdy spektakl jest niepowtarzalny. Każdy tworzy się gdzieś pomiędzy ośmioma facetami i parą krzeseł.

 

Wojciech Kłosowski

ekspert fundacji POLIS Instytut Miast, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, rewitalizacji miast oraz lokalnych i regionalnych polityk społecznych. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategii rozwoju miast i regionów w Polsce i kilku innych krajach, m.in. autor programów rewitalizacji Łodzi i Gorzowa Wlkp.

 

dr hab. Jerzy Kociatkiewicz

doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się organizacyjną codzienności i wyobrażeniami wzorcowych organizacji, angażuje się także w rozwój nowych, etnograficznie inspirowanych jakościowych metod badawczych. Wykładowca University of Sheffield i Uniwersytetu Humanistyczneg SWPS. Jest współautorem, wraz z Zygmuntem Baumanem, Ireną Bauman i Moniką Kosterą, książki pt. „Zarządzanie w Płynnej Nowoczesności”, której polskie wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana.

ABSTRACT: Zarządzanie w płynnej nowoczesności
 

Ewa Krupa

Prezes Fundacji Orange, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Członek Zarządu Forum Darczyńców. Działa na rzecz promocji nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży. Zaangażowana w projekty z wykorzystaniem nowych technologii, by zwiększać kreatywność, popularyzować udział w kulturze, pobudzać współpracę i rozwój lokalny oraz wzmacniać kompetencje niezbędne do budowy społeczeństwa XXI wieku.

ABSTRACT: „Programowanie” czy „kodowanie” – rozwój kompetencji młodego pokolenia
 

Agnieszka Marlińska

Trener i konsultant w Concordia Design Konsulting. Akredytowany  coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF). Ekspert wspierający procesy strategiczne w firmach z różnych branż z wykorzystaniem metodologii design thinking. Koncentruje się na projektowaniu przyszłości w oparciu o wartości.

 

dr inż. Cezary Mazurek

Z-ca Pełnomocnika ds. Technologii Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od ponad 20 lat zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i rozwój usług dla społeczeństwa informacyjnego. Do największych wdrożeń, którymi kierował należą: Miejski Informator Multimedialny o Poznaniu, system bibliotek cyfrowych dLibra, system rekrutacji NABÓR, telewizja naukowa PLATON TV. Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL. Autor ponad 100 publikacji.

ABSTRACT: Rozwój inteligentnego miasta z wykorzystaniem podejścia Citizen Science
 

Andriy Moskalenko

Od 2015 r. Wicemer Lwowa ds. Rozwoju, Doktor Ekonomii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W Radzie Miejskiej Lwowa pełnił funkcje Dyrektora ds. Administracji w Biurze Mera Lwowa i Dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej i Stosunków Zewnętrznych. Piastował również stanowisko Dyrektora ds. Służb Prasowych w Biurze Mera Lwowa.

 

Emmanuel Moulin

Od roku 2012 zarządza URBACT, programem Europejskiej Kooperacji Terytorialnej poświęconym promocji zrównoważonego rozwoju miejskiego poprzez wymianę i naukę między miastami, gdzie aktywnie przyczynia się do europejskiego dialogu o sprawach miejskich. Główny uczestnik Miejskiej Agendy UE. Ukończył podyplomowe studia inżynierskie i z zakresu planowania przestrzennego w środowisku miejskim i wiejskim; przez ostatnie 30 lat pracował na szczeblach lokalnych, krajowych i europejskich nad kwestiami związanymi z rozwojem miast we Francji i w Niemczech.

 

Dagmara Nickel

Założyciel i prezes YouNick Mint – pierwszego operacyjnego funduszu inwestycyjnego w Polsce, znanego z zaangażowanego i partnerskiego podejścia do start-upów. Menedżer i inwestor z ponad 20-letnim doświadczeniem. Stoi za licznymi sukcesami rynkowymi: stworzyła Nickel Development (czołową poznańską firmę deweloperską) oraz YouNick Technology Park (pierwszy prywatny park technologiczny w Polsce, dający dach nad głową i możliwość rozwoju niemal 150 firmom). Nagrodzona tytułami „Ten, który zmienia polski przemysł” (2010) oraz „Przedsiębiorstwo przyszłości” (2016).

 

Magdalena Piłat-Borcuch

adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na socjologii designu, mieście i designie miejskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z tą problematyką w tym m.in.: „Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne”.

ABSTRACT: Design partycypacyjny jako sposób kształtowania odpowiedzialnego obywatela
 

Ewa Rewers

Ewa Rewers, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi. Autorka książek Społeczna świadomość językowo-artystyczna (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury 1997), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta (2005), Miasto-twórczość (2010). The Contradictions of Urban Art.(2013). Wykładała na University of Strathclyde w Glasgow, University of East Anglia, University of Cambridge, Universitat Politècnica de Catalunya, w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członkini Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Warszawy.

 

Jim Sims

Specjalista z zakresu polityki rozwoju gospodarczego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju i realizacji finansowanych przez rządy UE i Wielkiej Brytanii projektów z zakresu lokalnego rozwoju gospodarczego, badań i innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności MŚP, kompetencji i zatrudnienia, środowiska i zrównoważonej mobilności miejskiej. Obecnie Manager ds. Rozwoju w regionalnej agencji rozwoju.

ABSTRACT: URBACT
 

Filip Springer

Reporter i fotograf. Autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze („ Źle Urodzone”, „Zaczyn”, „Wanna z kolumnadą”, „Księga zachwytów”). Współpracuje z Gazetą Wyborczą i Polityką.  Stypendysta Narodowego Centrum Kultury i Fundacji „Herodot”  im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nominowany  do najważniejszych nagród literackich w kraju. Jego książki tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski i węgierski.

 

dr inż. Maciej Stroiński

Z-ca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wiceprzewodniczący Konsorcjum PIONIER i Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Inicjator powstania szerokopasmowej ogólnopolskiej sieci naukowej PIONIER. Uczestnik wielu projektów krajowych i europejskich. Autor ponad 200 publikacji w książkach, czasopismach i na konferencjach.

ABSTRACT: Rozwój inteligentnego miasta z wykorzystaniem podejścia Citizen Science
 

Bogna Świątkowska

Prezes Zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Redaktor naczelna ogólnopolskiego magazynu społeczno-kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001). Członek Zespołu ds. Polityk Lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury, a także Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

 

Prof. Roberto Verganti

Profesor zarządzania i innowacji w Szkole Zarządzania Politechniki Mediolańskiej, gdzie prowadzi Leadin’Lab, laboratorium LEADERShip oraz projektu i innowacji. Doradca Carlosa Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji. Doradca wielu rządowych i samorządowych instytucji w zakresie polityki związanej z projektowaniem i innowacją. Autor publikacji dla Harvard Business Press i MIT Press.”

ABSTRACT: Innowacje oparte na zmianie znaczenia
 

Ewa Voelkel-Krokowicz

Prezes spółki i właścicielka centrum designu  Concordia Design w Poznaniu. Centrum realizuje wiele unikalnych projektów takich jak doradztwo dla biznesu z zakresu design thinking, edukacji w obszarze wzornictwa, nowoczesnego marketingu i trendów, oraz liczne działania dla dzieci. W Centrum mieści się Inkubator Przedsiębiorczości skierowany do branży kreatywnej (architektów, projektantów, IT, social media i innych).

Aktualnie odpowiedzialna za salę teatralną Aulę Artis, oraz stworzenie prywatnej lecz otwartej przestrzeni publicznej pomiędzy biurowcem Bałtyk a Concordią.

 

Mariusz Wiśniewski

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Ukończył Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie. Były Wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A oraz były członek Zespołu Doradców Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka.

 

Anna Wróblewska

Założycielka Metaphor, firmy tworzonej przez sieć osób o interdyscyplinarnych kompetencjach połączonych ideą humanizacji biznesu. Partner i szef Concordia Design Konsulting – usług doradczych w obszarze innovation&design management. Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Zarządzanie innowacją. Design Management” na Uniwersytecie SWPS. Wykładowca w School of Form, trener International Coach Federation.

 

Piotr Wróblewski

Trener i konsultant Design Management w Concordia Design Konsulting. .  Konsultant i trener Design Thinking wspierający firmy z różnych branż w kształtowaniu strategii marketingowych. Zajmuje się budowaniem strategii firm, strategii marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów i usług, usprawnianiem pracy zespołów projektowych.

 

Marta Żakowska

Animatorka kultury i badaczka miejska. Współzałożycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta. Specjalistka w obszarze rozwoju zrównoważonych przestrzeni publicznych. Pomysłodawczyni programu badawczego poświęconego miejskim politykom senioralnym „Starsze Miasta”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014. Członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka licznych tekstów poświęconych zrównoważonym przestrzeniom miejskim, wykluczeniom i społecznościom lokalnym publikowanych m.in. w Kulturze Popularnej, Architekturze, Architektura&biznes, Magazynie Miasta, Przekroju, dwutygodniku i Gazecie Wyborczej. Prowadzi autorskie miejskie seminaria na studiach Miasta i Metropolie IBPP i w School of Ideas SWPS.