Dzień II: Mieszkańcy dla miasta

Opis tematu

Rosnąca świadomość obywatelska oraz dostęp do wiedzy specjalistycznej zwiększa oczekiwania mieszkańców w zakresie stosowania przez zarządzających zasady przejrzystości oraz zapewnienia udziału społecznego w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, z podkreśleniem brania odpowiedzialności za wypracowane wspólnie rozwiązania. Błyskawiczny przepływ informacji odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu opinii i organizacji protestów społecznych. Technologie i media mają wpływ na szybkie poznawanie poglądów innych i kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia, innowacyjności i współpracy. Spersonalizowana komunikacja staje się standardem w przestrzeni publicznej a miasta powinny dostosować się do tego trendu. Z drugiej strony uodparniamy się na sposoby, którymi instytucje próbują na nas wpływać. Coraz lepiej się bronimy, ale przez to zauważamy coraz mniej, także tych wartościowych komunikatów. Stajemy się coraz mniej ufni. Dużym wyzwaniem jest dotarcie z przekazem do grupy docelowej i przekonanie jej przedstawicieli do wartościowej dla nich treści, tym bardziej, iż miasta są jednymi z instytucji wymagającymi od mieszkańców najczęściej bardzo formalnych sposobów komunikacji. Ważne jest otwarcie się urzędu na mieszkańców i organizacje społeczne zainteresowanych włączeniem się w projekty miejskie. Rolą miasta staje się inspirowanie, inicjowanie i wspieranie innowacji oraz oddolnych inicjatyw poprzez poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań dla oczywistych problemów. Buduje to kapitał społeczny, podnosi jakość życia mieszkańców i umożliwia zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Następuje zmiana sposobu myślenia o strukturach organizacyjnych – działy budowane wokół tematów i kompetencji są zastępowane zespołami projektowymi. Takie trendy występują w dynamicznie rozwijających się miastach i takie będą miasta przyszłości.

Cele

  1. Wzajemne uczenie się i tworzenie nowych idei na styku przeciwstawnych poglądów i alternatywnych wizji przyszłości
  2. Identyfikacja barier i ograniczeń dla procesów współtworzenia miasta przez mieszkańców

Zobacz również: