koncepcja i realizacja
 
Iwona Matuszczak-Szulc
| dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Poznania. Jest odpowiedzialna między innymi za proces uaktualniania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania oraz koordynowanie udziału Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Koordynuje stosunki zagraniczne miasta Poznania. Z wykorzystaniem finansowania UE, stworzyła skuteczną sieć współpracy w zakresie polityki i wymiany informacji, w której uczestniczyło wiele europejskich miast.  Pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Rozwoju Miast.
 
dr hab. Jan Fazlagić
| profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden z autorów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Autor wielu raportów i ekspertyz z zakresu edukacji, zarządzania wiedzą, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, m.in. raportu o innowacyjności polskiej gospodarki Go Global! Uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach dotyczących samorządów, m.in. „Kapitał Intelektualny powiatów polskich” czy projekt „DigiPay4Growth”. Autor głównych założeń koncepcyjnych Forum Rozwoju Miast (memoteza).
Anna Aleksandrzak
| pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych. Kulturoznawczyni,  absolwentka MPA. Zajmuje się współpracą z organizacjami i sieciami skupiającymi jednostki samorządu terytorialnego, a także mechanizmami współpracy na obszarach metropolitalnych. Kierowała projektami „polskiej pomocy”. Pracuje w Wydziale Rozwoju Miasta UMP. W ramach Forum Rozwoju Miast będzie prowadzącą warsztaty dla osób z Ukrainy: „Pomysł – biznes – innowacje: współpraca i wsparcie w działaniu”.
Anna Andersz-Jaworska
| absolwentka etnolingwistyki na Wydziale Neofilologii oraz europeistyki na Wydziale Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych. Pracę w Urzędzie Miasta Poznania rozpoczynała na stanowisku asystentki Zastępcy Prezydenta. W Wydziale Rozwoju Miasta zajmuje się współpracą międzynardową – orgaqnizacją wizyt studyjnych, projektem Gen-Y City oraz kontaktami z miastami partnerskimi..
Joanna Jancz
| zaangażowana we współpracę Miasta Poznania z środowiskiem akademickim i naukowym, doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczka i współorganizatorka licznych konferencji. Pracuje w Wydziale Rozwoju Miasta UMP. W ramach Forum Rozwoju Miast odpowiedzialna za promocję wydarzenia oraz strategię wizualną.
 
dr Eliza Kania
| odpowiedzialna za współpracę Miasta Poznania z środowiskiem akademickim i naukowym, w wymiarze krajowym i międzynarodowym.  Doktor nauk politycznych, starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, współtwórczyni i koordynatorka międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych (1, 2).  Pracuje w Wydziale Rozwoju Miasta UMP. W ramach Forum Rozwoju Miast odpowiedzialna za promocję wydarzenia oraz strategię wizualną.
 
Ewa Majewska
 | zajmuje się monitorowaniem i oceną rozwoju gospodarki samorządowej i pozasamorządowej. Pracuje w Wydziale Rozwoju Miasta UMP. W ramach Forum Rozwoju Miast odpowiedzialna za kontakty z uczestnikami i uczestniczkami konferencji oraz udzielanie informacji w sprawach ankiety na potrzeby warsztatu pt. „Rozkołysać miasto”.
Maciej Frąckowiak
socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, edukacją w kulturze, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Współredaktor książek “Badania wizualne w działaniu”, “Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie”, “Smutek konkretu”. Współautor książki “Narzędziownia. Jak badaliśmy Niewidzialne Miasto?”. W Instytucje Socjologii UAM przygotowuje pracę doktorską o strategiach interwencji wizualnej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).  W ramach Forum Rozwoju Miast odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji debaty, warsztatów dla dyrektorów, oraz założeń ankiety.