Dzień I: Miasto dla mieszkańców

Opis tematu

Rozwój miasta w dłuższej perspektywie to ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Proces ten jest oparty na twórczym dialogu pomiędzy mieszkańcami a samorządem lokalnym, zaangażowaniu i współpracy mieszkańców o różnych poglądach wynikających z odmiennych doświadczeń, wykształcenia, interesów i statusu społecznego, biznesu oraz organizacji działających w mieście. W dialog ten powinno się także aktywnie włączyć środowisko eksperckie i naukowe. Wybór optymalnego rozwiązania sytuacji problemowej jest dużo bardziej adekwatny, jeśli spojrzy się na niego z wielu perspektyw. „Miasto zwyciężyło. Ale wielu z nas, na podstawie własnego doświadczenia, wie, że czasami miejskie drogi prowadzą do piekła. Miasto może odnieść sukces, ale zbyt często jego mieszkańcy wydają się przegrani” to motto książki Edwarda Glaesera pt.: „Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier”. Autor oddaje w jednym zdaniu sens istoty współpracy na różnych poziomach. Bez znajomości wzajemnych potrzeb można odnieść sukces jedynie pozorny: budując drogi, które niszczą przestrzeń miejską; dworce kolejowe, które wprawiają w irytację podróżnych; inwestując w wydarzenia kulturalne, które nie tworzą tkanki miejskiej; wspierając inwestorów, którzy nie włączają się w trwały rozwój miasta. Dlatego planowanie przyszłości miasta powinno odbywać się w oparciu o rzetelną diagnozę z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Trwający obecnie globalny proces przejścia do gospodarki 4.0 zmienia model funkcjonowania miast. Coraz częstsze jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w kontekście społecznym. Dobre praktyki w zarządzaniu miastem pozwalają na postrzeganie ośrodków miejskich jako miast uczciwych relacji społecznych. Elastyczność i współpraca na każdym etapie rozwoju społeczności lokalnych oraz coraz lepsze wykorzystanie istniejących zasobów będą decydować o dynamicznym rozwoju miast przyszłości. Nowym elementem w ramach współpracy między biznesem, organizacjami i mieszkańcami jest wzajemne uczenie się i zrozumienie, umiejętność właściwego dekodowania wzajemnych przekazów i nawiązywanie współpracy.

Cele

  1. Planowanie przyszłości miasta w oparciu o rzetelną diagnozę z uwzględnieniem tego,  czego chcą i czego potrzebują jego mieszkańcy.
  2. Wzajemne zrozumienie. Umiejętność właściwego dekodowania przekazów różnych środowisk i nawiązywanie współpracy.
  3. Integracja środowiska innowatorów oraz upowszechnianie dobrych praktyk dobrego zarządzania miastem.

Zobacz również: