Zarządzanie w płynnej nowoczesności

Abstract: Zarządzanie w płynnej nowoczesności

Płynna nowoczesność to diagnoza naszych czasów według Zygmunta Baumana, jednego z najwybitniejszych polskich socjologów. To świat przepełniony niepewnością, w którym coraz bardziej skraca się horyzont trwania wszelkich instytucji, a dogmaty obowiązują wyłącznie do ich niechybnego odwołania. Zarządzanie i socjologia to nauki tak blisko spokrewnione, że tylko kaprys historii odpowiada za ich rozdzielenie. Obie próbują zrozumieć zachowanie ludzi jako istot społecznych, obie próbują odnaleźć sposoby na trapiące naszą codzienność bolączki, nawet jeśli używają w tym celu nieco innego języka.

W niniejszej prezentacji, opierając się na dorobku socjologicznym Zygmunta Baumana i badaniach z dziedziny nauk o zarządzani, spróbuję odpowiedzieć na pytane jak budować trwałe i zrównoważone struktury organizacyjne w czasach niepewności i czym można by zastąpić coraz wyraźniej niewydolne tradycyjne modele zarządzania organizacjami.