WARSZTAT dla uczestników sieci programu URBACT: URBAN Networking

WARSZTAT dla uczestników sieci programu URBACT: URBAN Networking

6 grudnia, godz.  18:30 – 20:00

Miasta są istotną siłą napędową gospodarki będąc zarówno miejscem spotkań, kreatywności i innowacji, jak i ośrodkiem usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy i świata.

Wiele europejskich miast stoi przed wyzwaniem, w jaki sposób zwiększyć swoją atrakcyjność, aby zatrzymać i przyciągać młodych, zdolnych, kreatywnych mieszkańców. We współczesnym świecie zarówno sposób naszej pracy, jak i umiejętności, które posiadamy dynamicznie ewoluują. Zmiany wywołane przez innowacje technologiczne, demografię, zmienne modele biznesowe oraz sposoby pracy wpływają znacząco na to, jakie umiejętności są wymagane na rynku pracy. Według OECD więcej niż co czwarta osoba dorosła uważa, że jej umiejętności nie spełniają wymagań stanowiska pracy i udział ten w najbliższym czasie wzrośnie do 35%. Sytuacja ta zwiększa konieczność podnoszenia lub zmiany kwalifikacji w trakcie pracy zawodowej. Stanowi także wyzwanie dla polityków i przedsiębiorców, którzy powinni wypracować optymalny system kształcenia ustawicznego i edukacji, zapewniający zaspokojenie potrzeb rynku pracy. Aby zoptymalizować dostępność i kompetencje pracowników niezbędna jest współpraca polityków, przedsiębiorców i innych interesariuszy zapewniająca dostęp do edukacji dla wszystkich osób dorosłych. Najbardziej efektywne inwestycje w system kształcenia muszą być z jednej strony poprzedzone lepszym rozeznaniem, jakie umiejętności są już dostępne, z drugiej identyfikacją istniejących luk w tym zakresie. Działania te powinny być uzupełnione informacją, jakich umiejętności najbardziej brakuje na rynku pracy oraz w jaki sposób powinna zostać zaprojektowana odpowiednia ścieżka rozwoju.

Warsztaty dedykowane są przedstawicielom sieci Programu URBACT III oraz ekspertom specjalizującym się w tych obszarach.

W trakcie warsztatów spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak zachęcić do korzystania z oferty kształcenia ustawicznego?
  2. W jaki sposób wyselekcjonować niezbędne dane analityczne?
  3. Jak zaprojektować odpowiedni instrument analityczny pozwalający zidentyfikować popyt na umiejętności na rynku pracy w przyszłości?
  4. W jaki sposób sygnalizować politykom i przedsiębiorcom konieczność dokonywania zmian w systemie kształcenia ustawicznego i edukacji?
  5. W jaki sposób można uruchomić system kształcenia ustawicznego w każdym kraju?
  6. Jak w skali kraju dokonać alokacji potrzebnych wykwalifikowanych pracowników?
  7. W jaki sposób można usprawnić przepływ wykwalifikowanych pracowników w Europie?
  8. W jaki sposób można sfinansować badania, instrumenty analityczne i alokację?

Prowadzący:

Jim Sims – Ekspert Wiodący w projekcie Gen-Y City

Uczestnicy:

Lider i Partnerzy Projektu Gen-Y City, Eksperci Wiodący i Ad hoc Programu URBACT, przedstawiciele sieci Programu URBACT oraz Sekretariatu URBACT

Warsztaty będą prowadzone w j. angielskim.

Rejestracja na warsztaty.