WARSZTAT dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Rozkołysać miasto

WARSZTAT dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Rozkołysać miasto

6 grudnia, godz. 15:30 – 18:30

Zależy nam na tym, aby określić współczesną rolę, zakres działania oraz zasady współpracy w ramach samorządu oraz z mieszkańcami. Kreatywność, wyraźna wizja i sposób myślenia o rozwoju, wiedza i doświadczenie mają wpływ na kształtowanie wizerunku miasta i planowanie jego przyszłości. Na warsztatach będziemy dyskutować na temat funkcji, znaczenia i zadań wydziałów zajmujących się rozwojem współczesnych miast, określeniem ich roli, zakresu działania, potrzeb i możliwości, uwarunkowań prowadzenia działań inspirowanych i wspieranych przez samorządy lokalne.

Warsztaty będą także okazją do zainicjowania sieci współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy urzędnikami samorządowymi odpowiedzialnymi za zadania związane z rozwojem miast. Jej celem będzie projektowanie i testowanie nowych rozwiązań na rzecz rozwoju, pełnienie roli prekursora i rzecznika zmian w miastach, promowanie dobrych praktyk miejskich.

W trakcie warsztatów podejmiemy następujące tematy:

  1. Czym jest rozwój w kontekście współczesnego funkcjonowania polskich miast?
  2. Jak osiągać długotrwały rozwój w krótkiej perspektywie czasowej (kadencja, rok budżetowy)?
  3. Wiedza ekspercka przedstawicieli samorządu lokalnego a opinia mieszkańców.
  4. Partycypacja mieszkańców w procesie planowania rozwoju oraz główne zasady komunikacji społecznej na temat rozwoju miast.
  5. Szybkość działania a jakość decyzji z punktu widzenia urzędu i mieszkańców.
  6. Rozwój a sprawy bieżące, rola wydziału rozwoju w strukturze urzędu.

Prowadzący:   Wojciech Kłosowski – Ekspert fundacji POLIS Instytut Miast

Uczestnicy:     pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się rozwojem miast

Warsztaty będą prowadzone w j. polskim.

Rejestracja .


UWAGA:

Podłożem koncepcyjnym dla warsztatu pn. „Rozkołysać miasto” będą wyniki badania ankietowego, do udziału w którym serdecznie zapraszam dyrektorów i kierowników jednostek zajmujących się rozwojem, nawet jeśli nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Forum.

Uzyskane w ankietach informacje będą dla nas cennym kompendium wiedzy, która pozwoli nam w sposób najbardziej trafny sformułować tezy do dyskusji warsztatowej.

Ankieta dostępna jest pod adresem https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2017/ankieta/ po wpisaniu hasła, które prześlemy pocztą.

Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 20 minut.

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety do dnia 15 listopada 2017 r.

Z góry dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w Forum Rozwoju Miast i organizowanych w jego ramach warsztatach